Suvremene sociološke teorije 2

Naziv
Suvremene sociološke teorije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za sociologiju
ECTS bodovi
6
Šifra
102117
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
30

Cilj
Stjecanje temeljnih i specijalističkih znanja iz područja suvremenih socioloških teorija kraja 20. i početka 21. stoljeća s posebnim naglaskom na analizi odnosa društvene strukture i društvenog djelovanja, odnosno akcije, agencije i stukture te kulturnog okvira djelovanja pojedinca, kroz upoznavanje i usporedbu temeljnih pristupa A. Giddensa, M. Archer i P. Bourdieua te drugih relevantnih autora i njihovih pristupa istraživanju suvremenog društva.
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij i opis studentskih zaduženja (raspodjela seminarskih tema)
 2. Suvremeni pristupi proučavanju društva
 3. Sociološka teorija i socijalna teorija
 4. Sociološke dihotomije
 5. Suvremena sociologija, prostor i vrijeme
 6. Teorija strukturacije A. Giddensa
 7. Struktura, akcija i refleksivnost I: A. Giddens
 8. Struktura, akcija i refleksivnost II: M. Archer
 9. Struktura, akcija i refleksivnost III: P. Bourdieu
 10. "Kulturni zaokret" i kulturna sociologija (J. C. Alexander)
 11. Suvremenost Goffmanove analize društvene interakcije
 12. "Postmoderni zaokret" i poststrukturalizam: moć i dominacija (M. Foucault, P. Bourdieu)
 13. Identitet i socijalna teorija
 14. Novi mediji, popularna kultura i moć komunikacije
 15. Završno predavanje i evaluacija kolegija

Ishodi učenja
 1. Usporediti različite pristupe analizi odnosa pojedinca i društva, izdvojiti najvažnije sociološke dihotomije i nove pristupe koji ih pokušavaju integrirati i nadići.
 2. Usporediti nekoliko najvažnijih autora i objasniti proces društvene strukturacije.
 3. Analizirati odnos akcije, agencije i kulturnog okvira društvenog djelovanja pojedinca te njegove refleksivnosti.
 4. Zaključiti o trajnosti određenih socioloških teorija i koncepata te navesti odgovarajuće primjere.
 5. Napisati esej o određenom sociološkom fenomenu koristeći suvremene sociološke pristupe i koncepte.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Wieviorka, M. „Sociologija u pokretu“ u: Revija za sociologiju (2011)
 2. Elias, N. (2007). Što je sociologija?. Zagreb: Biblioteka Antibarbarus.
 3. Boudon, R. (2012). Sociologija kao znanost. Zagreb: Jesenski & Turk.
 4. Kalanj, R. (2010). "Sociologija i ideologija: Pitanja i razlozi odbijanja" u: Ideologija, utopija, moć. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk.
 5. Ritzer, G. (1997). Suvremena sociologijska teorija. Zagreb: Globus. (10. poglavlje)
Dopunska literatura
 1. Joas, H. i Knöbl, W. (2009). Social Theory: Twenty Introductory Lectures. Cambridge: Cambridge University Press.
 2. Mouzelis, N. (2000). Sociologijska teorija. Što je pošlo krivo?. Zagreb: Jesenski i Turk.
 3. Scott, J. (2007). Fifty Key Sociologists: The Contemporary Theorists. Routledge.
 4. Allan, K. (2006). Contemporary Social and Sociological Theory: Visualizing Social Worlds. Pine Forge Press.
 5. Elliott, A., ed. (2010). Social Theory. London i New York: Routledge.

Obavezan predmet na studijima
 1. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar
 2. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar