Suvremeni američki roman

Naziv
Suvremeni američki roman
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
52236
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30

Cilj
Cilj kolegija je upoznati polaznike s recentnom produkcijom suvremenog američkog romana. Uvodne sesije nastojat će razložiti problematičnu narav suvremenosti, ukazati na potrebu revidiranja nekih uvriježenih uporaba tog termina i pokušati odrediti ishodišta i granice onoga što imenujemo kao «sada». Budući da je predmet razmatranja američka sadašnjost tematske jedinice kolegija ocrtavaju njezine ključne sastavnice. Rasprava o odabranim književnim tekstovima usredotočit će se na nekoliko pitanja: na koji način književnost upisuje sadašnjost; na koji je način ta sadašnjost predočena u književnom tekstu kao sadržaj ali i kao strategija pisanja; na koji se način književnost odnosi prema toj sadašnjosti. Kolegij uključuje i predavanje i seminarski tip rada.
Sadržaj
  1. Sadržaj kolegija (po tjednima): Listopad 11: Suvremenost, ono «sada» kao problem Listopad: 18: Sadašnjost Sjedinjenih Američkih Država Listopad 25: Događaj 11. rujna i odgovor Johna Bartha Studeni 1: Don DeLillo, Falling Man Studeni 8: Cormac McCarthy, No Country for Old Men Studeni 15: Mitovi i ideologija , «razotkrivanje» Studeni 22: Thomas Pynchon, Inherent Vice Studeni 29: Religija, John Updike, Mohsin Hamid, The Reluctant Fundamentalist Prosinac 6: Novi Regionalizam Prosinac13: Neoliberaliz

Ishodi učenja
  1. Interpretativne sposobnosti
  2. Analiza književnih i drugih tekstova
  3. Čitanje kulturalnih razlika
  4. Pisanje znanstvenog rada
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja
kontinuirana evaluacija

Obavezna literatura
  1. http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=79
Dopunska literatura
  1. http://www.ffzg.unizg.hr/anglist/?p=79

Izborni predmet na studijima
  1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 4., 5., 6. semestar