Suvremeni nizozemski jezik I

Naziv
Suvremeni nizozemski jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46844
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Savladavanje osnova nizozemskoga jezika: vokabular, gramatika, jezične funkcije.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 2. Dobrodošli. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne zamjenice, prezent. Izgovor: intonacija.
 2. Tjedan 1 - 2. Dobrodošli. Komunikacija: predstaviti se, tražiti informaciju o čemu, pozdravi, slovkanje. Gramatika: osobne zamjenice, prezent. Izgovor: intonacija.
 3. Tjedan 3. U kantini. Komunikacija: opisivanje drugih ljudi, upit “Koliko je sati?”. Gramatika: struktura glavne rečenice, upitne riječi i rečenice, posvojne zamjenice. Izgovor: a-aa.
 4. Tjedan 4 - 5. U kafiću. Komunikacija: naručiti, platiti, zahvaliti. Gramatika: članovi, umanjenice, struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova. Izgovor: naglasak riječi, o-oo.
 5. Tjedan 4 - 5. U kafiću. Komunikacija: naručiti, platiti, zahvaliti. Gramatika: članovi, umanjenice, struktura glavne rečenice s inverzijom rečeničnih dijelova. Izgovor: naglasak riječi, o-oo.
 6. Tjedan 6. Na ulici. Komunikacija: upit “Kako si?”, dogovoriti susret, predložiti što, pozitivna i negativna reakcija. Gramatika: glagol zullen. Izgovor: e-ee.
 7. Tjedan 7 - 8. Na tržnici. Komunikacija: prodati/kupiti namirnice, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: množina, pridjevi, imperativ. Izgovor: intonacija, u-uu.
 8. Tjedan 7 - 8. Na tržnici. Komunikacija: prodati/kupiti namirnice, pitati za cijenu, platiti. Gramatika: množina, pridjevi, imperativ. Izgovor: intonacija, u-uu.
 9. Tjedan 9. U restoranu. Komunikacija: upit “Sviđa li ti se...?”, smatrati/opisati što pozitivnim ili negativnim, dati napojnicu. Gramatika: modalni glagoli. Izgovor: i-ie.
 10. Tjedan 10 - 11. U trgovini odjećom. Komunikacija: kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: komparativ i superlativ, pokazne zamjenice, osobne zamjenice u kosim padežima. Izgovor: -t/-d na kraju riječi.
 11. Tjedan 10 - 11. U trgovini odjećom. Komunikacija: kupiti i isprobati odjeću. Gramatika: komparativ i superlativ, pokazne zamjenice, osobne zamjenice u kosim padežima. Izgovor: -t/-d na kraju riječi.
 12. Tjedan 12. U agenciji nekretnina. Komunikacija: traženje stana/kuće. Gramatika: negacija, prijedlozi. Izgovor: ij-eu-ie.
 13. Tjedan 13 - 14. Kod liječnika. Komunikacija: opisati zdravstvene tegobe, odgovoriti na liječnikova pitanja, dati odgovarajuću reakciju. Gramatika: perfekt. Izgovor: šva na kraju riječi, asimilacija i kombinacije glasova na granici riječi.
 14. Tjedan 13 - 14. Kod liječnika. Komunikacija: opisati zdravstvene tegobe, odgovoriti na liječnikova pitanja, dati odgovarajuću reakciju. Gramatika: perfekt. Izgovor: šva na kraju riječi, asimilacija i kombinacije glasova na granici riječi.
 15. Tjedan 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 3. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 4. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: na satu nizozemskoga jezika; u kantini, kafiću, restoranu, trgovini; na ulici, tržnici; u agenciji nekretnina; kod liječnika...
 5. Slušajući razumjeti poznate riječi, osnovne fraze i kraće rečenice koje se odnose na osobne podatke, obitelj, mjesto stanovanja i neposrednu konkretnu okolinu.
 6. Slušajući razumjeti izvornoga govornika nizozemskoga jezika ako govori polako i razgovijetno te o unaprijed poznatoj temi.
 7. Čitajući razumjeti jednostavne tekstove (sastavljene prvenstveno od glavnih rečenica i većinom sastavljene od poznatih, najfrekventnijih riječi).
 8. Čitajući razumjeti kraće poruke i pisma privatnoga karaktera.
 9. Čitajući razumjeti osnovne natpise i instrukcije na ulici i javnim površinama, u restoranu i kafiću, na željezničkim i autobusnim postajama i sl.
 10. Ispuniti formulare o osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu.
 11. Napisati kraće tekstove o sebi i svojoj neposrednoj okolini.
 12. Voditi jednostavan razgovor o sebi, svojim poznanicima i okolini, te ostalim temama vezanim uz svakodnevicu, ali uz uvjet da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice.
 13. Koristeći jednostavne, glavne rečenice postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o sebi, svojoj neposrednoj blizini i o osnovnim i poznatim svakodnevnim temama.
 14. Upoznati se s izvornim govornicima, reagirati pozitivno ili negativno na prijedlog ili poziv, predložiti osnovne aktivnosti.
 15. Sporazumjeti se u restoranu, kafiću, trgovini, na ulici, tražeći i pružajući osnovne informacije o hrani, piću, odjeći, smjeru kretanja i sl.
Metode podučavanja
Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Diktati. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe. U gramatičkim se vježbama težište stavlja na upoznavanje i prepoznavanje morfoloških karakteristika nizozemskog jezika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in gang, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.
 2. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar