Suvremeni nizozemski jezik II

Naziv
Suvremeni nizozemski jezik II
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46847
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Usustavljivanje i utvrđivanje osnova nizozemske gramatike: vrste riječi, morfologija i sintaksa glagola.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 2. U trgovini biciklima. Komunikacija: opisati događaj, navesti da nekoga/nešto ne razumijemo ili ne shvaćamo, pitati kako se što kaže na nizozemskom. Gramatika: imperfekt, uporaba perfekta i imperfekta. Izgovor: ui-eu-ij.
 2. Tjedan 1 - 2. U trgovini biciklima. Komunikacija: opisati događaj, navesti da nekoga/nešto ne razumijemo ili ne shvaćamo, pitati kako se što kaže na nizozemskom. Gramatika: imperfekt, uporaba perfekta i imperfekta. Izgovor: ui-eu-ij.
 3. Tjedan 3. Na rođendanskoj proslavi. Komunikacija: čestitati kome, pitanja i odgovori vezani uz posao/studij/hobi i odgovarajuće reakcije. Gramatika: povratni glagoli. Izgovor: šva.
 4. Tjedan 4 - 5. Odlazak na velesajam. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega. Gramatika: djeljivi glagoli. Izgovor: ou/au-uit.
 5. Tjedan 4 - 5. Odlazak na velesajam. Komunikacija: pitati/odgovoriti kako doći kamo, opisati put do čega. Gramatika: djeljivi glagoli. Izgovor: ou/au-uit.
 6. Tjedan 6. Kod prijatelja. Komunikacija: pitati za čije mišljenje, izraziti mišljenje, neobavezno čavrljanje. Gramatika: glagol zullen (nastavak). Izgovor: prepoznavanje glasova.
 7. Tjedan 7 - 8. Putovanje vlakom. Komunikacija: kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: glagol zullen (nastavak), futur. Izgovor: oe-u-uu.
 8. Tjedan 7 - 8. Putovanje vlakom. Komunikacija: kupiti kartu za vlak, tražiti odgovarajuću informaciju. Gramatika: glagol zullen (nastavak), futur. Izgovor: oe-u-uu.
 9. Tjedan 9. U vlaku. Komunikacija: razgovarati o putovanju, opisati okolinu i krajolik. Gramatika: pokazna zamjenica u samostalnoj uporabi (dit/dat is, dit/dat zijn). Izgovor: -ng, -nk.
 10. Tjedan 10 - 11. Odlazak u kino. Komunikacija: kupiti kartu za kino, tražiti odgovarajuću informaciju o filmovima. Gramatika: veznici. Izgovor: -ig, -lijk.
 11. Tjedan 10 - 11. Odlazak u kino. Komunikacija: kupiti kartu za kino, tražiti odgovarajuću informaciju o filmovima. Gramatika: veznici. Izgovor: -ig, -lijk.
 12. Tjedan 12. Razgovor sa službom za korisnike. Komunikacija: opisati problem, obaviti telefonski razgovor. Gramatika: prilog er/daar, konstrukcija zijn+ aan het+ infinitiv. Izgovor: -r, -l.
 13. Tjedan 13 - 14. Na policiji. Komunikacija: podnijeti prijavu/žalbu, opisati događaj, tražiti/dati savjet. Gramatika: veznici. Izgovor: -g, -sch, -isch.
 14. Tjedan 13 - 14. Na policiji. Komunikacija: podnijeti prijavu/žalbu, opisati događaj, tražiti/dati savjet. Gramatika: veznici. Izgovor: -g, -sch, -isch.
 15. Tjedan 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini A2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 3. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 4. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: u trgovini biciklima, na rođendanskoj proslavi, na velesajmu, kod prijatelja, putovanje vlakom, u kinu, razgovor sa službom za korisnike, na policiji...
 5. Slušajući razumjeti najčešće korištene riječi i jednostavne rečenice iz područja neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji, informacije vezane uz kupovanje, neposrednu okolinu, posao).
 6. Slušajući shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih ili medijskih obavijesti.
 7. Čitajući pronaći određenu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, jelovnici i vozni redovi.
 8. Čitajući razumjeti kraće tekstove koji su pisani standardnim jezikom i sadrže visoko frekventne riječi, a mogu biti privatnog ili informativnog karaktera.
 9. Napisati kraće poruke i osobna pisma o sebi i svojim interesima.
 10. Napisati kraće tekstove o sebi, svojoj neposrednoj okolini, svakodnevnim obvezama i hobijima.
 11. Komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima.
 12. Sudjelovati u kraćim razgovorima s izvornim govornicima nizozemskoga jezika, ako je riječ o poznatoj temi.
 13. Koristeći jednostavan jezik opisati svoju obitelj i druge ljude, svoje životne uvjete, obrazovanje, sadašnje ili prethodno radno mjesto i sl.
Metode podučavanja
Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na nizozemskom jeziku. Slušanje, oponašanje i razumijevanje izgovora, frazeologije i načina izražavanja izvornog govornika. Usmene i pismene strukturalne vježbe. Čitanje i tumačenje jednostavnijih tekstova na nizozemskome. Usmjerene konverzacijske vježbe.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in gang, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.
 2. Help! Kunt u mij helpen?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. Nederlands in hoofdlijnen - praktische grammatica voor anderstaligen, de Bakker, Meijboom et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar