Suvremeni nizozemski jezik III

Naziv
Suvremeni nizozemski jezik III
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46850
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Utvrđivanje gradiva kolegija Suvremeni nizozemski jezik II. Uvježbavanje usvojenog znanja na originalnim tekstovima. Proširivanje jezične kompetencije. Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na korektnom nizozemskom jeziku. Pomoć studentima koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 2. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 3. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 4. Tjedan 1 - 4. Posao, studij i slobodno vrijeme. Gramatika: struktura rečenice (značenje i uporaba veznika, oblikovanje zavisnih i ostalih rečenica), indirektni govor.
 5. Tjedan 5 - 7. Putovanja. Gramatika: različite funkcije oblika zou(den).
 6. Tjedan 5 - 7. Putovanja. Gramatika: različite funkcije oblika zou(den).
 7. Tjedan 5 - 7. Putovanja. Gramatika: različite funkcije oblika zou(den).
 8. Tjedan 8 - 10. Osjećaji. Komunikacija: izraziti suosjećanje i utješiti koga. Gramatika: konstrukcija om te + infinitiv.
 9. Tjedan 8 - 10. Osjećaji. Komunikacija: izraziti suosjećanje i utješiti koga. Gramatika: konstrukcija om te + infinitiv.
 10. Tjedan 8 - 10. Osjećaji. Komunikacija: izraziti suosjećanje i utješiti koga. Gramatika: konstrukcija om te + infinitiv.
 11. Tjedan 11 - 13. Obrazovanje. Komunikacija: tražiti/izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli.
 12. Tjedan 11 - 13. Obrazovanje. Komunikacija: tražiti/izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli.
 13. Tjedan 11 - 13. Obrazovanje. Komunikacija: tražiti/izraziti mišljenje. Gramatika: djeljivi glagoli.
 14. Tjedan 14 - 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.
 15. Tjedan 14 - 15. Ponavljanje i pripremanje za ispit.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini B1 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 3. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 4. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: posao, studij, slobodno vrijeme, putovanja, osjećaji, obrazovanje...
 5. Slušajući razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora o poznatim temama koje se javljaju na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd.
 6. Slušajući razumjeti glavne poruke radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili temama od osobnog i profesionalnog interesa, ako su iskazane polako i razumljivo.
 7. Čitajući razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.
 8. Čitajući razumjeti kratke i srednje kratke tekstove koji su pisani standardnim jezikom i sadrže više frekventne riječi, a mogu biti privatnog, informativnog ili stručnog karaktera.
 9. Napisati jednostavan, koherentan i kohezivan tekst o poznatoj temi ili temi od osobnog interesa.
 10. Napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.
 11. Komunicirati i snaći se u većini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz nizozemsko govorno područje.
 12. Uključiti se u razgovor o poznatim temama koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. na obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).
 13. Opisati doživljaje i događaje, snove, nade i težnje.
 14. Obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove o poznatim temama koristeći jednostavan jezik.
 15. Ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma te opisati svoje reakcije.
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Složenost takvoga jezičnog sadržaja postepeno se nadograđuje: od jednostavnih i svakodnevnih komunikacijskih radnji (koje zahtjevaju jednostavnu i direktnu interakciju o poznatim i svakodnevnim pojavama te odgovaraju razini temeljnoga korisnika A2) prema kontekstu manje svakodnevnih situacija u kojima je riječ o opisima, iskustvima, događajima, snovima, očekivanjima, ambicijama, argumentima i objašnjenjima (na razini samostalnoga korisnika B1), a pri čemu je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in actie, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.
 2. Help 2: Helpt u mij even?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. De regels van het Nederlands, Florijn et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar