Suvremeni nizozemski jezik IV

Naziv
Suvremeni nizozemski jezik IV
Organizacijska jedinica
Katedra za nederlandistiku
ECTS bodovi
6
Šifra
46853
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Utvrđivanje gradiva kolegija Suvremeni nizozemski jezik III. Uvježbavanje usvojenog znanja na originalnim tekstovima. Proširivanje jezične kompetencije. Navikavanje na usmeno i pismeno komuniciranje na korektnom nizozemskom jeziku. Pomoć studentima koji imaju poteškoće u svladavanju gradiva.
Sadržaj
 1. Tjedan 1 - 3. Imigranti u Nizozemskoj. Komunikacija: (ne) slagati se s kime. Gramatika: različite funkcije riječi er. Gramatika De regels van het Nederlands: 1:imperativ.
 2. Tjedan 1 - 3. Imigranti u Nizozemskoj. Komunikacija: (ne) slagati se s kime. Gramatika: različite funkcije riječi er. Gramatika De regels van het Nederlands: 2: povratni glagoli.
 3. Tjedan 1 - 3. Imigranti u Nizozemskoj. Komunikacija: (ne) slagati se s kime. Gramatika: različite funkcije riječi er. Gramatika De regels van het Nederlands: 3: kopulativni glagoli.
 4. Tjedan 4 - 6. Veze i odnosi. Gramatika: odnosne rečenice i odgovarajuće odnosne zamjenice. Gramatika De regels van het Nederlands: 4: djeljivi glagoli.
 5. Tjedan 4 - 6. Veze i odnosi. Gramatika: odnosne rečenice i odgovarajuće odnosne zamjenice. Gramatika De regels van het Nederlands: 5: modalni (pomoćni) glagoli.
 6. Tjedan 4 - 6. Veze i odnosi. Gramatika: odnosne rečenice i odgovarajuće odnosne zamjenice. Gramatika De regels van het Nederlands: 6: glagoli s infinitivom.
 7. Tjedan 7 - 9. Gospodarstvo i ekonomija. Komunikacija: ne moći ili ne htjeti reći što. Gramatika: prepoznavanje i uporaba pasivnih oblika. Gramatika De regels van het Nederlands: 7: sintaksa rečenice s više glagola.
 8. Tjedan 7 - 9. Gospodarstvo i ekonomija. Komunikacija: ne moći ili ne htjeti reći što. Gramatika: prepoznavanje i uporaba pasivnih oblika. Gramatika De regels van het Nederlands: 8: participium praesentis.
 9. Tjedan 7 - 9. Gospodarstvo i ekonomija. Komunikacija: ne moći ili ne htjeti reći što. Gramatika: prepoznavanje i uporaba pasivnih oblika. Gramatika De regels van het Nederlands: 9: konjunktiv.
 10. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 10: inkoativne konstrukcije; 11: trajne konstrukcije.
 11. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 12: neodređene zamjenice.
 12. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 13: povratne i recipročne zamjenice.
 13. Tjedan 10 - 13. Umjetnost i književnost. Utvrđivanje stečenih kompetencija, ponavljanje komunikacijskih obrazaca i gramatičkih oblika usvojenih tijekom semestra. Gramatika De regels van het Nederlands: 14: upitne zamjenice.
 14. Tjedan 14 - 15. Izlaganja studenata.
 15. Tjedan 14 - 15. Izlaganja studenata.

Ishodi učenja
 1. Upotrijebiti morfološki, sintaktički i semantički ispravne govorene i pismene izraze u skladu s pravilima standardnog nizozemskog jezika na razini B1/B2 prema Zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike.
 2. Prepoznati i opisati osnovne fonetske, morfološke i sintaktičke pojavnosti nizozemskoga jezika.
 3. Uočiti osnovne razlike između fonetskih, morfoloških i sintaktičkih pojavnosti u nizozemskome i hrvatskome jeziku.
 4. Razumjeti i koristiti osnovni vokabular potreban za komunikaciju o sljedećim temama i situacijama: imigracija, veze i odnosi, gospodarstvo i ekonomija, umjetnost i književnost...
 5. Slušajući razumjeti duže govore i predavanja na standardnome jeziku te pratiti složenu argumentaciju ako je tema barem djelomično poznata.
 6. Slušajući razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima, kao i dokumentarne i igrane filmove, ako su na jasnom, standardnom jeziku.
 7. Čitajući razumjeti članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme, a u kojima autor zauzima određena stajališta ili izražava određena mišljenja.
 8. Čitajući razumjeti stručne tekstove i suvremenu književnu prozu pisanu standardnim jezikom, uz korištenje rječnika po potrebi.
 9. Napisati sastav ili izvještaj na zadanu temu prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta.
 10. Napisati pismo pridajući osobno mišljenje i značenje određenim događajima i iskustvima.
 11. Komunicirati dovoljno tečno i spontano za normalnu interakciju s izvornim govornikom koji govori relativno polako i spreman je po potrebi preformulirati rečenice.
 12. Sudjelovati u raspravama koje se tiču poznatih i aktualnih tema i situacija obrazlažući i braneći svoja stajališta, navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa te ukazujući na uzroke i posljedice.
 13. Govoriti jasno i podrobno o mnogim temama vezanim uz područje vlastitoga interesa.
 14. Održati usmenu prezentaciju na zadanu temu koristeći informacije iz raznih izvora te komunicirati po potrebi s publikom.
Metode podučavanja
Aktivan i interaktivan proces učenja jezika pri čemu studenti (uz vodstvo izvornoga govornika) jezik koriste u međusobnoj komunikaciji i uče jedni od drugih, i to pomoću ciljanog jezičnog sadržaja i komunikacijski usmjerenih zadataka. Složenost takvoga jezičnog sadržaja postepeno se nadograđuje: od jednostavnih i svakodnevnih komunikacijskih radnji (koje zahtjevaju jednostavnu i direktnu interakciju o poznatim i svakodnevnim pojavama te odgovaraju razini temeljnoga korisnika A2) prema kontekstu manje svakodnevnih situacija u kojima je riječ o opisima, iskustvima, događajima, snovima, očekivanjima, ambicijama, argumentima i objašnjenjima (na razini samostalnoga korisnika B1), a pri čemu je neposredna pažnja usmjerena upotrebi točnih (gramatičkih) oblika.
Metode ocjenjivanja
Redovito pohađanje satova, predaja obveznih zadaća, pismeni i usmeni ispit (čitanje, slušanje, pisanje, vokabular, gramatika).

Obavezna literatura
 1. Nederlands in actie, de Boer et al., Bussum: Coutinho, 2014.
 2. Help 2: Helpt u mij even?, Ham et al., NCB, 2007.
Dopunska literatura
 1. De regels van het Nederlands, Florijn et al., Wolters-Noordhoff, 1994.

Obavezan predmet na studijima
 1. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar