Španjolski jezik 8

Naziv
Španjolski jezik 8
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
124512
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Tečno i precizno izražavanje, razvijanje sociolingvističke kompetencije, primjena usvojenog gramatičkog gradiva, struktura i leksika radi postizanja visoke razine poznavanja španjolskog jezika (stupanj C1 s elementima C2 prema uputama Zajedničkog europskog referentnog okvira za jezike /ZEROJ/). Usvajanje kreativnog pisanja uz prepoznavanje i uporabu različitih stilskih figura od književnog djela do promidžbenog diskursa.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s programom
 2. Gramatička i leksička analiza teksta I.
 3. Zavisne rečenice i veznici. Red riječi u rečenici Loci a persona.
 4. Uporaba infinitiva, gerunda i participa. Perífrasis verbales. Loci a re.
 5. Prijedlozi (ponavljanje i sistematizacija). Prijedlozi uz glagole i pridjeve i u idiomatskim izrazima. Tradicionalne predrasude
 6. Bezlične strukture. Pasiv. Figure riječi
 7. Glagoli SER i ESTAR. Verbos de cambio. Figure misli
 8. Uporaba glagola specifične semantičke vrijednosti. Prikazivanje filma
 9. Gramatička i leksička analiza teksta II: Diskusija o prikazanom filmu
 10. Enfatični i reiterativni oblici. Primjer književnog teksta
 11. Specifičnosti osobnih zamjenica. Stilske figure
 12. Specifičnosti člana i determinativa. Od teksta do slike
 13. Gramatička i leksička analiza teksta III.
 14. Tvorba riječi (derivacija i kompozicija). Tvorba složenica. Tuđice u španjolskom jeziku.
 15. Frazeologija (frazemi i narodni izričaji)

Ishodi učenja
 1. Student će biti kadar protumačiti i sažeti raznovrsne znanstveno-stručne tekstove i iznijeti svoje kritičko mišljenje na španjolskom jeziku vodeći računa o gramatičkoj, stilskoj i komunikacijskoj prihvatljivosti.
 2. Student će se moći učinkovito služiti rječnikom u cilju proširenja vokabulara te će moći preoblikovati i sažeti tekstove različitih razina složenosti i funkcionalnih stilova tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 3. Moći će zastupati i argumentirano braniti na španjolskom svoja mišljenja o različitim kulturnim i društvenim pojavama.
 4. Moći će producirati kreativne pisane tekstove.
Metode podučavanja
Interaktivno poučavanje; poučavanje vođenim otkrivanjem i razgovorom; samostalno učenje
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje. Studenti su uz redovito pohađanje nastave dužni izraditi tri obvezne pisane zadaće i jednu prezentaciju na satu stranog lektora te tri obvezne zadaće na satu domaćeg lektora koji predstavljaju uvjete za pristupanje završnom pismenom ispitu.

Obavezna literatura
 1. Prisma C1 libro del alumno, libro de ejercicios, Edinumen, Madrid, 2007 (izbor)
 2. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E.: Diccionario práctico de gramática, Edelsa, Madrid, 2005
 3. Cerrolaza Gili O., Sacristán Díaz E.: Libro de ejercicios, Edelsa, Madrid, 2000.
 4. Matte Bon, F.: Gramática comunictiva del español, 2 tomos, Edelsa, Madrid, 2001.
 5. Buitrago, A. Diccionario de dichos y frases hechas, Edelsa Diccionario general ilustrado de la lengua española VOX (ili rječnik španjolskog jezika nekog drugog izdavača)
 6. Diccionario de sinónimos y antónimos (Vox, Espasa, Ed. SM)
 7. Juan Luis Onieva Morales: Curso básico de redacción, Verbum
 8. RAE Diccionario de la lengua espanola
 9. RAE Nueva gramática de la lengua espanola, Madrid, 2010
Dopunska literatura
 1. Priručnici za pripremu polaganja međunarodno priznatih diploma DELE (razine C1, C2) te priručnici za učenje španjolskog jezika na naprednoj razini

Obavezan predmet na studijima
 1. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij