Diplomska radionica I - stara povijest

Naziv
Diplomska radionica I - stara povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
7
Šifra
117661
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Heurističke vještine u radu na izvorima
  2. Heurističke vještine u radu na literaturi
  3. Vještina organiziranja izvornih podataka i teza iz literature
  4. Vještina vrednovanja prikupljenoga gradiva, formiranja i usmenog prezentiranja vlastitih zaključaka
  5. Vještina stručnog i znanstvenog raspravljanja
  6. Vještina usvajanja i ugradnje rezultata stručno-znanstvene rasprave u vlastiti rad
  7. Vještine odabira i formuliranja istraživačke teme
  8. Vještina primjene ranije znanja stečenih u prethodnim premetima u obradi odabranog istraživačkog pitanja na kojemu polaznik izrađuje kvalifikacijski rad
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
Izborni predmet na studijima
  1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij