Švedski jezik i društvo I

Naziv
Švedski jezik i društvo I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
5
Šifra
117821
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Poboljšanje jezične kompetencije (usmenog i pismenog jezika) i upućenosti u fenomene švedskog društva i kulture.
Sadržaj
 1. Čitanje tekstova o društvu i kulturi u novinama i časopisima (DN, SVD, 10-TAL, AXESS, itd), kao praćenje vijesti i kulturnih programa na švedskoj televiziji.
 2. Čitnaje odlomaka iz knjige ”Är svensken människa?”
 3. Rasprave o pročitanim i pogledanim materijalima.
 4. Pisanje tekstova na švedskom o obrađenim temama.
 5. Usmena izlaganja i vježbanje izgovora.

Ishodi učenja
 1. Povećana jezična kompetencija.
 2. Poznavanje stručnog vokabulara u izabranim područjima.
 3. Bolja pripremljenost za buduće sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj pisanoj komunikaciji.
 4. Veća sposobnost prezentiranja pripremljenog rada.
Metode podučavanja
Vježbe i seminari, usmena izlaganja, seminarski radovi, mentorski rad.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje usmenih i pismenih izlaganja i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Članci iz švedskih novina i časopisa. Izbor kraćih književnih tekstova. Dijelovi knjige ”Är svensken människa?” Henrika Berggrena i Larsa Tragardha
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij