Švedski jezik i društvo II

Naziv
Švedski jezik i društvo II
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
3
Šifra
132055
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
30

Cilj
Daljnje razvijanje kompetencije u razumijevanju te pismenom i usmenom izražavanju na švedskom jeziku u skladu s normama različitih žanrova, s naglaskom na akademskom pisanju, znanstvenim i stručnim tekstovima. U fokusu su stručni i novinski članci te TV i filmski materijali društvene tematike, o fenomenima u švedskom društvu koje studenti samostalno istražuju te uspoređuju s okolnostima u Hrvatskoj ili u kontekstu EU.
Sadržaj
 1. Čitanje knjige ”Är svensken människa?”
 2. Diskusije, pismena i usmena izlaganja o temama obrađenim u knjizi.
 3. Čitanje tekstova o društvu i kulturi u novinama i časopisima (DN, SVD, 10-TAL, AXESS, itd), kao praćenje vijesti i kulturnih programa na švedskoj televiziji.
 4. Rasprave o pročitanim i pogledanim materijalima.
 5. Pripreme za izradu diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Kompleksnije poznavanje švedskog društva
 2. Sposobnost kritičke interpretacije tekstova na društvene teme .
 3. Sposobnost prezentiranja pripremljenog rada.
 4. Jezična kompetencija na razini C1.
 5. Pripremljenost za izradu diplomskog rada, kao i za buduće sudjelovanje u stručnoj i znanstvenoj pisanoj komunikaciji.
Metode podučavanja
Seminari, vježbe, samostalni zadaci.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano ocjenjivanje pismenih i usmenih izlaganja, pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. 1. Henrik Berggren & Lars Trägårdh (2009) Är svensken människa?: gemenskap och oberoende i det moderna Sverige, Stockholm: Norstedts. 2. švedski dnevni tisak i časopisi
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij