Švedski jezik I

Naziv
Švedski jezik I
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
6
Šifra
36041
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Usvajanje početnih znanja na više jezičnih razina; razvijanje sposobnosti aktiviranja kompetencije u drugim jezicima radi bržeg učenja švedskog; upoznavanje s manjim brojem specifičnih obilježja švedske kulture.
Sadržaj
 1. upoznavanje sa švedskim glasovima i grafemima predstavljanje: fraze Jag heter…, Jag kommer från…, Jag bor i… itd. Pregled osobnih zamjenica u subjektnom obliku i njihova uporaba; afirmativni i negativni oblik, postavljanje pitanja i kratki odgovori. vad, var, vem, hur
 2. ponavljanje; pitanja Var kommer du ifrån?, Vad heter du?, Var bor du? izgovor riječi s različitom vokalskom duljinom, izgovor različitih konsonantskih skupina slovkanje imena upoznavanje s glavnim brojevima kratki dijalozi ponavljanje: vođenje 'intervjua' o osobnim podacima, hälsningsfraser – dijalozi: proširivanje vokabulara vježbanje reda riječi na kratkim dijalozima Hur kommer du till kursen? En i ett imenice; glagolske vrste i konjugacije; jaki i slabi glagoli; pomoćni i m
 3. uočavanje razlike i vježba izgovora dvaju švedskih akcenata; pitanja i odgovori o vremenu (Hur mycket är klockan i dr.) upoznavanje s godišnjim dobima i mjesecima na švedskom, usmena vježba avskedsfraser – dijalozi: proširivanje vokabulara pridjevi (nastavak), boje brojčani diktat Vad heter man i Sverige? – češća švedska imena proširenje vokabulara (predmeti u učionici) rad na tekstovima: På universitetet, På kvällskursen,… uz ponavljanje sati någon, något – ingen/inte någon
 4. upoznavanje sa svakodnevnim pitanjima poput Hur är det? Vad gör du?, Var är du? i odgovora na njih (usmeno) nastavak rada na tekstovima + pismena vježba: Vad gör de? Hur är vädret idag? kratki dijalozi + redoslijed riječi u rečenici kratki tekstovi i vježbe vokabulara o obitelji, usmena vježba švedski novac, osnovne računske operacije množina imenica, podjela imenica na deklinacije, "nepravilne" imenice, neodređena i određena množina;
 5. upoznavanje sa svakodnevnim pitanjima poput Hur är det? Vad gör du?, Var är du? i odgovora na njih (usmeno) nastavak rada na tekstovima + pismena vježba: Vad gör de? Hur är vädret idag? kratki dijalozi + redoslijed riječi u rečenici kratki tekstovi i vježbe vokabulara o obitelji, usmena vježba švedski novac, osnovne računske operacije množina imenica, podjela imenica na deklinacije, "nepravilne" imenice, neodređena i određena množina;
 6. tekstovi o kućanskim poslovima predstavljanje poznatih švedskih glazbenika, rad na tekstu Pjesme usmeno ponavljanje slobodnog vremena i kućanskih poslova opis osobe (izgled, karakter): kratki tekstovi Posvojne zamjenice, oblici i uporaba; oblici i uporaba neodređenih oblika pridjeva
 7. usmeni opis osobe + vježba sa slikama usvajanje tipičnih dijaloge: slušanje, čitanje, rad u grupama tekstovi o obrocima razgovor o prehrambenim navikama Oblici i uporaba određenih oblika pridjeva; sin, sitt, sina
 8. ponavljanje vokabulara (pismena vježba) (čitanje, slušanje, rad u grupama) usvajanje tipičnih fraza u restoranu ili baru: vježbanje dijaloga (čitanje, slušanje, rad u grupama) jednostavne rečenice s prepozicijama (vježba) Tvorba rednih brojeva, uporaba; Oblici i uporaba imperativnih oblika;
 9. opisivanje prostorije: rad na tekstovima opisivanje prostorije: usmeno opisivanje puta do nekog mjesta: rad na tekstovima, čitanje, slušanje, usvajanje tipičnih fraza, upoznavanje s određenim zemljopisnim terminima, ponavljanje otprije poznatih ponavljanje uputa: put do fakulteta (usmeno) tvorba složenih glagolskih vremena, supinum, uporaba perfekta i pluskvamperfekta uvježbavanje i ponavljanje obrađenog gradiva
 10. odjeća: kratki tekstovi + usmena vježba Nobeldagen: kratki tekst KRATKA PROVJERA ZNANJA 30' vokabular zime: opisivanje blagdan sv. Lucije: rad na tekstu + pjesme den/det här, den/det där, denna, detta, dessa eko svar
 11. razgovor u trgovini odjećom: usvajanje tipičnih fraza, usmena vježba + vježba slušanja kratka usmena izlaganja na temu Božića i Nove Godine, razgovor o običajima, darivanju, hrani opširnije ponavljanje Oblici povratnih zamjenica (mig, dig, sig, itd.); Najčešći prilozi, vrste, uporaba, razlikovanje dit – där, hit – här, hem – hemma i sl.
 12. tekstovi: općenito o Švedskoj + frågesport upoznavanje društvenih normi vježba vokabulara Najčešći nezavisni i zavisni veznici, uporaba i red riječi; položaj rečeničnih priloga u rečenici Komparativ
 13. turistički tekstovi o Stockholmu vježbe slušanja i vokabulara zanimljivosti usmena izlaganja studenata o izabranom švedskom gradu/pokrajini Uvježbavanje i ponavljanje obrađenog gradiva, priprema za pismeni ispit
 14. ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva (pismeno i usmeno) ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva
 15. ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva (pismeno i usmeno) ponavljanje i vježbe u okvirima obrađenog gradiva

Ishodi učenja
 1. usvajanje pravila izgovora i pisanja
 2. usvajanje osnovne gramatike
 3. usvajanje osnovnog leksika
 4. čitanje jednostavnih udžbeničkih tekstova
 5. početna komunikacija na švedskom
Metode podučavanja
usmene i pisene vježbe
Metode ocjenjivanja
usmeno i pismeno ocjenjivanje

Obavezna literatura
 1. Nyborg, R. - Petterson, N.O. (2001), Svenska Utifran, Stockholm: Svenska Institutet
 2. Holm, B. - Nylund, E. (2000), Deskriptiv svensk grammatik Stockholm: Skriptor
Dopunska literatura
 1. Göransson, U. - Parada, M. (1997), Pa svenska, Folkuniversitets förlag
 2. Johnsson, H.I. (1995) Sverige i fokus, Stockholm: Svenska Institutet

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 2. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar