Švedski jezik III

Naziv
Švedski jezik III
Organizacijska jedinica
Katedra za skandinavske jezike i književnosti
ECTS bodovi
7
Šifra
52056
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
90

Cilj
Detaljnije upoznavanje s normativnom gramatikom švedskog jezika. Podizanje jezične kompetencije na razinu koja omogućuje razumijevanje velikog broja autentičnih općejezičnih tekstova. Podizanje razine aktivnog jezičnog znanja do razine koja omogućuje sadržajno sudjelovanje u raspravi.
Sadržaj
 1. introduktion - presentation intervjuer i smågrupper (2-3 pers/grupp) + presentation för hela gruppen inledande diagnos av uttal till nästa gång: förbered ett kort anförande kring varför du valt att läsa svenska introduktion På svenska 2 (kap. 1) Veckans tema: valet 2014 en text ur DN/SvD + video ordförråd, diskussion i smågrupper
 2. anföranden - öva i smågrupper + håll anförandet för hela gruppen fortsatt uttalsdiagnos till nästa gång: muntlig sammanfattning av text (alla refererar inte samma text) På svenska 2 (kap. 1) På svenska 1 (kap. 12) Hörförståelse 1 Veckans tema: valet 2014 muntliga sammanfattningar om valet och politik i Sverige, gruppdiskussion
 3. muntliga textreferat - öva i smågrupper + referat inför hela gruppen avslutande uttalsdiagnos till nästa gång: läsförståelse med frågor
 4. På svenska 2 (kap.12) Ordförråd Hörförståelse 3 Veckans tema: aktuella nyheter från Sverige (DN, SvD, Metro, lokala tidningar, thelocal.se, SVT, SR/Klartext), diskussion i smågrupper genomgång av svårigheter och intressanta formuleringar i den lästa texten besvara textfrågorna i hela gruppen uttalsträning (intonation + uttal av svåra ljud) till nästa gång: skriv en text om dig själv och din hemstad - maila senast måndag
 5. genomgång av matnyttigt ur de inskickade texterna - grammatik, fraser, ordförråd uttalsträning framtidsplaner: samtal i smågrupper + korta anföranden inför hela gruppen till nästa gång: skriv en text om dina studier och framtidsplaner - maila senast måndag (texten betygsätts Svenska utifrån (kap. 87, 145) Ordförråd Hörförståelse 4 Veckans tema: svensk design (utvalda texter) ordförråd, gruppdiskussion
 6. ordförråd uttalsträning diskussion av aktuellt ämne - förberedelse i smågrupper - diskussion i helgrupp till nästa gång: berätta en händelse ur din barndom (behöver inte vara sant) Svenska utifrån (kap. 135) Sagor och sanningar (Frejas smycke) Ordförråd Hörförståelse 5 Veckans tema: svensk idrott (utvalda artiklar + muntliga referat) diskussion i smågrupper, ordförråd
 7. barndomshändelse: berätta först i smågrupper + kortfattat för hela gruppen uttalsträning textläsning - genomgång av svårigheter + arbeta med ordbildning utifrån textens ordförråd till nästa gång: berätta om en känd kroat (välj under lektionen, se till att alla har olika) På svenska 2 (kap. 2) F. Lindström: Varför går inte män två och två på toaletten? Ordförråd Hörförståelse 6 Veckans tema: aktuella nyheter från Sverige (DN, SvD, Metro, lokala tidningar, thelocal.se, SVT, SR/Klartext), diskussi
 8. känd kroat: berätta först i smågrupper + kortfattat för hela gruppen uttalsträning textläsning - genomgång av svårigheter + arbeta med ordbildning till nästa gång: berätta om en plats i Sverige På svenska 2 (kap. 3) Sagor och sanningar (Handelsmän och krigare) Ordförråd hörförståelse, grammatisk repetition nominala fraser, Pronomen: diverse Prepositioner
 9. plats i Sverige: berätta först i smågrupper + kortfattat för hela gruppen uttalsträning + diktamen någon i gruppen läser, de andra skriver tidningstext - gemensam genomgång referatteknik - kort introduktion till nästa gång: skriv ett referat av tidningstexten vi arbetat med - maila senast måndag På svenska (kap. 5) Ordförråd Hörförståelse Tempus Ordföljd i huvud- och bisatser
 10. genomgång av matnyttigt ur de inskickade texterna - grammatik, fraser, ordförråd uttalsträning + diktamen någon i gruppen läser, de andra skriver tidningstext - gemensam genomgång till nästa gång: skriv ett referat av tidningstexten vi arbetat med - maila senast måndag (texten betygsätts) Gul och blå (Brott och straff) Ordförråd Hörförståelse Transitiva/Intransitiva verb, deponensverb, tidsprepositoner
 11. genomgång av matnyttigt ur de inskickade texterna - grammatik, fraser, ordförråd uttalsträning + diktamen någon i gruppen läser, de andra skriver diskussion av aktuellt ämne - förberedelse i smågrupper - diskussion i helgrupp till nästa gång: förbered er för samtal kring typiskt svenskt - typiskt kroatiskt Sagor och sanningar (kap. 8) Ordförråd Hörförståelse Perfekt particip, konjunktioner
 12. typiskt kroatiskt - typiskt svensk: förbered er i smågrupper + samtala i hela gruppen uttalsträning läs en novell - gå igenom språkliga svårigheter + samtala om innehållet till nästa gång: läs några kortrecensioner ur exempelvis Bibliotekstjänsts katalog + anteckna svårigheter Sagor och sanningar (kap. 8) Ordförråd Hörförståelse Partikelverb, prepositioner
 13. genomgång av svårigheter i de lästa recensionerna uttalsträning hur skriver man en recension? läs en (inom viss gränser) valfri novell till nästa gång: skriv en recension av denna novell (skicka ej in På svenska (kap. 10) Drycker Sagor och sanningar (Kaffe – en urgammal handelsvara) Ordförråd, Hörförståelse Partikelverb, idiom, prepositioner
 14. arbeta vidare med recensionerna under lärarens handledning uttalsträning berätta om det ämne du läser vid sidan av svenska och om dina mål med detta (förbered enskilt + berätta i hela gruppen) till nästa gång: finslipa recensionen + maila den senast på måndag På svenska (kap. 10) Rökning Sagor och sanningar (Tobaksplanten) Partikelverb, idiom, slang, hörförståelse
 15. sammanfatta vad du lärt dig under kursen - muntligt + skriftligt i punktform återblickar, repetition vid behov tillfälle för frågor till tentan kursutvärdering På svenska 2 (kap. 7) Sagor och sanningar (Byxorna som erövrade världen) Ordförråd Idiom, slang Test i hörförståelse

Ishodi učenja
 1. ovladavanje složenijim gramatičkim struktarama
 2. ovladavanje lekskom koji omogućuje aktivno sudjelovanje u raspravama na razini A2/B1
 3. razumijevanje složenijih govornih tekstova (izvorni govornici)
Metode podučavanja
pismene i usmene vježbe, pisanje eseja
Metode ocjenjivanja
pismeno i usmeno ocjenjivanje

Obavezna literatura
 1. Eckerbom, T. – Söderberg, E. (1990), Sagor och Sanningar, Natur och Kultur
 2. Ekeroth, L-J. (1995), Ordföljd, tempus, bestämdhet, Gleerups
 3. Nordqvist, S. 1991: Pannkakstårtan. Bokförlaget Opal AB.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar