Talijanska drama u prijevodu

Naziv
Talijanska drama u prijevodu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131893
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Produbljivanje znanja o stilskim, retoričkim, strukturnim i općenito oblikovnim osobitostima dramskih i srodnih žanrova (film, strip, opera), prvenstveno u modernoj i suvremenoj talijanskoj produkciji, ali i u tekstovima iz starijih razdoblja, pri čemu će poseban naglasak biti stavljen na stilske i jezične osobitosti u svrhu prepoznavanja specifičnih prevodilačkih problema koji se vežu uz svaki od njih. Osposobljavanje studenata za samostalno prevođenje jednostavnijih dramskih i srodnih tekstova.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s osnovnim postupcima u prevođenju dramskih i srodnih djela dijaloškog oblika odvijat će se prvenstveno kroz praktičan prevodilački rad, individualni i grupni, na ulomcima iz relevantnih talijanskih djela, koja će studenti prevoditi na hrvatski zajednički, pod vodstvom nastavnice, i samostalno kao domaću zadaću, te će s nastavnicom komentirati i analizirati vlastite radove. Poći će se od jednostavnijih i suvremenih djela, da bi se postupno došlo do prijevoda zahtjevnijih i starijih t
 2. Suvremeni dramski oblici. Tiziano Scarpa, Popcorn (partitura per voci e rumori), u Tiziano Scarpa, Cosa voglio da te, Einaudi, Torino, 2003, str. 43-66: analiza teksta i zajednički prijevod. Zadaća 1: prijevod ulomaka iz teksta T. Scarpe.
 3. Drama i kazalište 20. stoljeća I. Pier Paolo Pasolini, Teatro, ur. W. Siti i S. De Laude, Mondadori, Milano, 2001: analiza i zajednički prijevod ulomaka iz odabranih tekstova. Zadaća 2: prijevod ulomaka iz dramskih tekstova P. P. Pasolinija.
 4. Drama i kazalište 20. stoljeća II. Alberto Savinio, Alcesti di Samuele e atti unici, razna izdanja: analiza i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz teksta T. Scarpe. Zadaća 3: prijevod ulomaka iz jednočinke Emma B. vedova Giocasta A. Savinia.
 5. Drama i kazalište 20. stoljeća III. Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, razna izdanja: analiza teksta i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Analiza prijevoda Danijela Načinovića: Eduardo De Filippo, Filumena Martorano: čakavsko-napolitanski international cocktail, Adamić et al., Rijeka, 2003. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz drama P. P. Pasolinija. Zadaća 4: prijevod ulomaka iz Natale in casa Cupiello E. De Filippa.
 6. Drama i kazalište 20. stoljeća IV. Massimo Bontempelli, La guardia alla luna, razna izdanja: analiza teksta i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz jednočinke Emma B. vedova Giocasta A. Savinia. Zadaća 5: prijevod ulomaka iz La guardia alla luna M. Bontempellija.
 7. Drama i kazalište 20. stoljeća V. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz Natale in casa Cupiello E. De Filippa. Analiza hrvatskih prijevoda drama Luigija Pirandella.
 8. Drama i kazalište na prijelazu 19. i 20. stoljeća. Gabriele D’Annunzio, La figlia di Iorio, razna izdanja: analiza teksta i zajednički prijevod ulomaka. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz La guardia alla luna M. Bontempellija. Zadaća 6: prijievod ulomaka iz La figlia di Iorio G. D’Annunzia.
 9. Drama i kazalište 19. stoljeća. Giovanni Verga, Teatro, Mondadori, Milano, 1966: analiza tekstova i zajednički prijevod ulomaka. Analiza prijevoda Ivane Profaca: G. Verga, Cavalleria rusticana (Seoska čast), “Zadarska smotra”, god. 50 (2001), br. 5-6, str. 361-376. Zadaća 7: prijevod ulomaka iz dramskih tekstova G. Verge.
 10. Drama i kazalište u 18. stoljeću I. Tragedija: Vittorio Alfeiri. Analiza i zajednički prijevod ulomaka iz tragedije Oreste V. Alfierija. Analiza i komentar studentskih prijievoda ulomaka iz La figlia di Iorio G. D’Annunzia. Zadaća 8: prijevod ulomaka iz Alfierijeve tragedije Oreste.
 11. Drama i kazalište u 18. stoljeću II. Komedija: Carlo Goldoni, Carlo Gozzi, Pietro Chiari. Analiza Čalinih prijevoda Goldonijevih komedija.. Analiza i zajednički prijevod odabranih ulomaka iz Fiabe teatrali Carla Gozzija. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz dramskih tekstova G. Verge.
 12. Renesansna komedija. Analiza prijevoda I. Frangeša: Niccolò Machiavelli, Mandragola, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1983. Analiza prijevoda Z. Kompanjeta: A. B. Ruzzante, Muškardin (La moscheta), Adamić et al., Rijeka, 2002. Analiza i zajednički prijevod ulomaka iz komedije La cassaria L. Ariosta. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz Alfierijeve tragedije Oreste.
 13. Srodni oblici I. Strip. Prilagodba pripovjednog testa stripovskoj naraciji: Le avventure di Pinocchio a fumetti con il testo integrale di Carlo Collodi, Red Edizioni – Lyra Libri, Novara – Milano, 2001: analiza stripa i zajednički prijevod odabranih tabli. Zadaća 9: prijevod odabrane table iz stripa Pinocchio.
 14. Srodni oblici II. Igrani film. Specifičnosti prevođenja filmova, titlovi i sinkronizacija. Analiza ekranizacije romana Niccolòa Ammanitija, Come Dio comanda, red. Gabriele Salvatores. Zajednički prijevod dijaloga iz filma Come Dio comanda redatelja Gabrielea Salvatoresa.
 15. Srodni oblici III. Opera. Lorenzo Da Ponte, Così fan tutte, razna izdanja: analiza teksta i zajednički prijevod odabranih stihova. Analiza i komentar studentskih prijevoda table iz stripa Pinocchio. Odabir tekstova za ispitne prijevode.

Ishodi učenja
 1. Sposobnosti analize dramskih i srodnih djela dodatno će se proširiti u svrhu prepoznavanja specifičnosti pojedinih stilova i žanrova kako bi se one realizirale i u prijevodu.
 2. Studenti će zahvaljujući analitičkom čitanju moći ustanoviti žanrovsku pripadnost teksta.
 3. Studenti će zahvaljujući analitičkom čitanju moći uočiti bitne stilske, retoričke i oblikovne strategije dramskih i srodnih tekstova: opernih libreta, stripova i filmova.
 4. Studenti će moći opisati bitne stilske, retoričke i oblikovne strategije dramskih i srodnih tekstova: opernih libreta, stripova i filmova.
 5. Studenti će moći primijeniti odgovarajuće postupke i tehnike u prevođenju dramskih i srodnih tekstova: opernih libreta, stripova i filmova.
Metode podučavanja
Analiza žanrovskih, retoričkih i stilskih osobitosti izvornih dramskih i srodnih tekstova te prijevoda. Grupne seminarske rasprave o žanrovskim, retoričkim i stilskim specifičnostima izvornih dramskih i srodnih tekstova te prijevoda. Grupno prevođenje - studenti pod vodstvom nastavnice - dramskih i srodnih tekstova s talijanskoga na hrvatski jezik. Samostalna izrada prijevodnih zadataka. Ispravljanje i analiza pravopisnih, gramatičkih, sintaktičkih, terminoloških, semantičkih i stilskih pogrešaka u samostalnim studentskim prijevodima, uz razmatranje i analizu mogućih zamjenskih prijevodnih rješenja.
Metode ocjenjivanja
Završna je ocjena brojčana i određuje se na temelju količine i težine pravopisnih, gramatičkih, sintaktičkih, terminoloških, semantičkih i stilskih pogrešaka u završnom pisanom prijevodu s talijanskoga na hrvatski jezik, opsega ukupno 5 kartica.

Obavezna literatura
 1. Tiziano Scarpa, Popcorn (partitura per voci e rumori), u Tiziano Scarpa, Cosa voglio da te, Einaudi, Torino, 2003, str. 43-66.
 2. Pier Paolo Pasolini, Teatro, ur. W. Siti i S. De Laude, Mondadori, Milano, 2001.
 3. Alberto Savinio, Alcesti di Samuele e atti unici, razna izdanja.
 4. Eduardo De Filippo, Natale in casa Cupiello, razna izdanja.
 5. Eduardo De Filippo, Filumena Martorano, razna izdanja.
 6. Eduardo De Filippo, Filumena Martorano: čakavsko-napolitanski international cocktail, prev. Danijel Načinović, Adamić et al., Rijeka, 2003.
 7. Massimo Bontempelli, La guardia alla luna, razna izdanja.
 8. Luigi Pirandello, Machere nude, razna izdanja.
 9. Luigi Pirandello, Gole maske, prev. Frano i Morana Čale, Cekade, Zagreb, 1992.
 10. Luigi Pirandello, Luigi Pirandello. Nobelova nagrada za književnost 1934., prir. Iva Grgić, Školska knjiga, Zagreb, 2001.
 11. Gabriele D’Annunzio, La figlia di Iorio, razna izdanja.
 12. Giovanni Verga, Teatro, Mondadori, Milano, 1966.
 13. Giovanni Verga, Cavalleria rusticana (Seoska čast), prev. Ivana Profaca, “Zadarska smotra”, god. 50 (2001), br. 5-6, str. 361-376.
 14. Vittorio Alfieri, Oreste, razna izdanja.
 15. Carlo Gozzi, Fiabe teatrali, razna izdanja.
 16. Carlo Goldoni, Sedam komedija, prev. Frano Čale, Durieux, Zagreb, 1993.
 17. Niccolò Machiavelli, Mandragola, prev. Ivo Frangeš, Grafički zavod Hrvatske, Zagreb, 1983.
 18. A. B. Ruzzante, Muškardin, prev. Z. Kompanjet, Adamić et al., Rijeka, 2002.
 19. Ludovico Ariosto, La cassaria, razna izdanja.
 20. Le avventure di Pinocchio a fumetti con il testo integrale di Carlo Collodi, Red Edizioni – Lyra Libri, Novara – Milano, 2001.
 21. Niccolò Ammaniti, Come Dio comanda, razna izdanja.
 22. Come Dio comanda, film, red. Gabriele Salvatores, 2009.
 23. Niccolò Ammaniti, Kako Bog zapovijeda, prev. Snježana Husić, Profil, Zagreb, 2008.
 24. Lorenzo Da Ponte, Così fan tutte, razna izdanja.
Dopunska literatura
 1. Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Rim, 2006.
 2. Massimiliano Morini, La traduzione: teorie strumenti pratiche, Sironi, Milano, 2007.
 3. Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, Milano, 2004.
 4. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004.
 5. Krešimir Bagić (ur.), Važno je imati stila. Zbornik, Disput, Zagreb, 2002.
 6. Morana Čale Knežević – Iva Grgić – Zlatka Ružić (ur.), Atti del Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana, IIC – DHKP, Zagreb, 1996.
 7. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003.
 8. Katja Radoš-Perković, Pregovori s izvornikom: o hrvatskim prijevodima Goldonijevih komedija, Leykam International, Zagreb, 2013.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij