Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu

Naziv
Talijanski esej i znanstvena proza u prijevodu
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
131896
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Produbljivanje znanja o stilskim, retoričkim, strukturnim i općenito oblikovnim osobitostima eseja i znanstvene proze, prvenstveno u modernoj i suvremenoj talijanskoj produkciji, ali i u tekstovima iz starijih razdoblja, pri čemu će poseban naglasak biti stavljen na stilske i jezične osobitosti različitih nefikcionalnih žanrova, u svrhu prepoznavanja specifičnih prevodilačkih problema koji se vežu uz svaki od njih. Osposobljavanje studenata za samostalno prevođenje jednostavnijih esejističkih i znanstvenih tekstova s talijanskoga na hrvatski jezik.
Sadržaj
 1. Upoznavanje s osnovnim postupcima u prevođenju esejističke i znanstvene proze odvijat će se prvenstveno kroz praktičan prevodilački rad, individualni i grupni, na ulomcima iz relevantnih talijanskih djela, koja će studenti prevoditi na hrvatski zajednički, pod vodstvom nastavnice, i samostalno kao domaću zadaću, te će s nastavnicom komentirati i analizirati vlastite radove. Poći će se od jednostavnijih i suvremenih djela, da bi se postupno došlo do prijevoda zahtjevnijih i starijih tekstova. Stu
 2. Suvremena književnost i esej I. Giulio Mozzi, Parlare della verità, u Scrivere sul fronte occidentale, ur. A. Moresco i D. Voltolini, Feltrinelli, Milano, 2002, str. 196-200: analiza eseja i zajednički prijevod. Zadaća 1: prijevod ulomaka iz eseja Giulia Mozzija.
 3. Suvremena književnost i esej II.Tiziano Scarpa, Cos’è questo fracasso? Alfabeto e intemperanze, Einaudi, Torino, 2000: analiza odabranih eseja i zajednički prijevod. Zadaća 2: prijevod ulomaka iz eseja Tiziana Scarpe.
 4. Suvremena književnost i esej III. Mauro Covacich, La poetica dell’Unabomber, Theoria, Milano, 1999: analiza odabranih eseja i zajednički prijevod. Analiza studentskih prijevoda ulomaka iz eseja G. Mozzija. Zadaća 3: prijevod ulomaka iz eseja Maura Covacicha.
 5. Književna esejistika 20. stoljeća I. Pier Vittorio Tondelli, Opere: cronache, saggi, conversazioni, ur. F. Panzeri, Bompiani (RCS Libri), Milano, 2001: analiza odabranih eseja i zajednički prijevod. Analiza studentskih prijevoda ulomaka iz eseja T. Scarpe. Zadaća 4: prijevod ulomaka iz eseja P. V. Tondellija.
 6. Književna esejistika 20. stoljeća II. Primo Levi, I sommersi e i salvati, razna izdanja: analiza odabranih eseja i zajednički prijevod. Analiza studentskih prijevoda ulomaka iz eseja M. Covacicha. Zadaća 5: prijevod ulomaka iz Levijevih eseja.
 7. Književna esejistika 20. stoljeća III. Alberto Savinio, Nuova enciclopedia, razna izdanja: analiza odabranih eseja i zajednički prijevod. Analiza studentskih prijevoda ulomaka iz eseja P. V. Tondellija..Zadaća 6: prijevod ulomaka iz esejističke proze A. Savinia.
 8. Književna esejistika i autobiografska proza 19. stoljeća I. Giacomo Leopardi, Zibaldone, razna izdanja: analiza i zajednički prijevod odabranih zapisa. Analiza studentskih prijevoda ulomaka iz Levijevih eseja.
 9. Književna esejistika i autobiografska proza 19. stoljeća II. Lorenzo Da Ponte, Memorie, razna izdanja: analiza i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Analiza studentskih prijevoda ulomaka iz esejističke proze A. Savinia.
 10. Književna teorija. Angelo Marchese, L’officina del racconto: semiotica della narratività, razna izdanja: analiza i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Zadaća 7: prijevod ulomaka iz Marcheseove knjige.
 11. Kritika i povijest umjetnosti I. Serena Romano, Dal romanico al gotico, u Storia medievale, Donzelli, Rim, 1998, str. 535-556:analiza i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Zadaća 8: prijevod ulomaka iz teksta S. Romano.
 12. Kritika i povijest umjetnosti II. Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, razna izdanja: analiza tekstova i zajednički prijevod ulomaka. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz knjige A. Marchesea.
 13. Historiografija I. Silvia Mantini, Gostanza da Libbiano, guaritrice e strega (1534–?), u Rinascimento al femminile, ur. O. Niccoli, Laterza, Rim – Bari, 1991, str. 143-162: analiza eseja i zajednički prijevod ulomaka. Analiza studentskih prijevoda ulomaka iz teksta S. Romano.
 14. Historiografija II. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, razna izdanja: analiza i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz knjige A. i Ch. Frugoni.
 15. Suvremena filozofija i prirodne znanosti. Analiza i komentar studentskih prijevoda ulomaka iz eseja S. Mantini. Ambrogio Giacomo Manno, Quis est homo? Ricerche scientifiche, storiche e teoretiche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napulj, 2002, i Roberto Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2002: analiza i zajednički prijevod odabranih ulomaka. Odabir tekstova za ispitne prijevode.

Ishodi učenja
 1. Sposobnosti analize esejističkih i znanstvenih proznih tekstova dodatno će se proširiti u svrhu prepoznavanja specifičnosti pojedinih stilova i žanrova kako bi se one realizirale i u prijevodu.
 2. Studenti će zahvaljujući analitičkom čitanju moći ustanoviti žanrovsku pripadnost teksta.
 3. Studenti će moći uočiti bitne stilske, retoričke i oblikovne strategije esejističkih i znanstvenih proznih tekstova.
 4. Studenti će moći opisati bitne stilske, retoričke i oblikovne strategije esejističkih i znanstvenih proznih tekstova.
 5. Studenti će moći primijeniti odgovarajuće postupke i tehnike u prevođenju esejističkih i znanstvenih proznih tekstova s talijanskoga na hrvatski jezik.
Metode podučavanja
Analiza žanrovskih, retoričkih i stilskih osobitosti izvornih esejističkih i znanstvenih tekstova. Grupne seminarske rasprave o žanrovskim, retoričkim i stilskim specifičnostima izvornih esejističkih i znastvenih tekstova . Grupno prevođenje - studenti pod vodstvom nastavnice - esejističkih i znanstvenih tekstova s talijanskoga na hrvatski jezik. Samostalna izrada prijevodnih zadataka. Ispravljanje i analiza pravopisnih, gramatičkih, sintaktičkih, terminoloških, semantičkih i stilskih pogrešaka u samostalnim studentskim prijevodima, uz razmatranje i analizu mogućih zamjenskih prijevodnih rješenja.
Metode ocjenjivanja
Završna je ocjena brojčana i određuje se na temelju količine i težine pravopisnih, gramatičkih, sintaktičkih, terminoloških, semantičkih i stilskih pogrešaka u završnom pisanom prijevodu s talijanskoga na hrvatski jezik, opsega ukupno 5 kartica.

Obavezna literatura
 1. Giulio Mozzi, Parlare della verità, u Scrivere sul fronte occidentale, ur. A. Moresco i D. Voltolini, Feltrinelli, Milano, 2002, str. 196-200.
 2. Tiziano Scarpa, Cos’è questo fracasso? Alfabeto e intemperanze, Einaudi, Torino, 2000.
 3. Mauro Covacich, La poetica dell’Unabomber, Theoria, Milano, 1999.
 4. Pier Vittorio Tondelli, Opere: cronache, saggi, conversazioni, ur. F. Panzeri, Bompiani (RCS Libri), Milano, 2001.
 5. Primo Levi, I sommersi e i salvati, razna izdanja.
 6. Alberto Savinio, Nuova enciclopedia, razna izdanja.
 7. Giacomo Leopardi, Zibaldone, razna izdanja.
 8. Lorenzo Da Ponte, Memorie, razna izdanja.
 9. Angelo Marchese, L’officina del racconto: semiotica della narratività, razna izdanja.
 10. Serena Romano, Dal romanico al gotico, u Storia medievale, Donzelli, Rim, 1998, str. 535-556.
 11. Giorgio Vasari, Le Vite de’ più eccellenti architetti, pittori, et scultori italiani, da Cimabue, insino a’ tempi nostri, razna izdanja.
 12. Silvia Mantini, Gostanza da Libbiano, guaritrice e strega (1534–?), u Rinascimento al femminile, ur. O. Niccoli, Laterza, Rim – Bari, 1991, str. 143-162.
 13. Francesco Guicciardini, Storia d’Italia, razna izdanja.
 14. Ambrogio Giacomo Manno, Quis est homo? Ricerche scientifiche, storiche e teoretiche, Edizioni Scientifiche Italiane, Napulj, 2002.
 15. Roberto Marchesini, Post-human. Verso nuovi modelli di esistenza, Bollati Boringhieri, Torino, 2002.
Dopunska literatura
 1. Raffaella Bertazzoli, La traduzione: teorie e metodi, Carocci, Rim, 2006.
 2. Massimiliano Morini, La traduzione: teorie strumenti pratiche, Sironi, Milano, 2007.
 3. Bruno Osimo, Manuale del traduttore. Guida pratica con glossario, Hoepli, Milano, 2004.
 4. Krešimir Bagić, Treba li pisati kako dobri pisci pišu, Disput, Zagreb, 2004.
 5. Krešimir Bagić (ur.), Važno je imati stila. Zbornik, Disput, Zagreb, 2002.
 6. Morana Čale Knežević – Iva Grgić – Zlatka Ružić (ur.), Atti del Convegno internazionale sulla traduzione letteraria italiano-croata e croato-italiana, IIC – DHKP, Zagreb, 1996.
 7. Umberto Eco, Dire quasi la stessa cosa. Esperienze di traduzione, Bompiani, Milano, 2003.

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij