Talijanski jezik II. 1

Naziv
Talijanski jezik II. 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52690
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A2 po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja. Modul 1 - Pianeta giovani: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 2. Modul 1 - Pianeta giovani: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 3. Modul 1 - Pianeta giovani: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 4. Modul 2 - Il piacere di leggere: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 5. Modul 2 - Il piacere di leggere: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 6. Modul 2 - Il piacere di leggere: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 7. Modul 2 - Il piacere di leggere: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 8. Modul 3 - Indimenticabile!: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 9. Modul 3 - Indimenticabile!: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 10. Modul 3 - Indimenticabile!: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 11. Modul 3 - Indimenticabile!: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 12. Modul 4 - Italiano del terzo millennio: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 13. Modul 4 - Italiano del terzo millennio: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 14. Modul 4 - Italiano del terzo millennio: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 15. Modul 4 - Italiano del terzo millennio: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. prepoznati osnovne elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) iz sljedećih područja: svijet mladih, književnost i čitanje, film te promjene u suvremenom talijanskom jeziku pod uvjetom da se govornici izražavaju jasno i ne previše brzo
 2. odrediti kauzalni odnos u pisanim tekstovima česte upotrebe (proza, blog, forum, novinski članak, sažetak radnje filma), a koji se odnose na poznate teme
 3. sudjelovati u razgovoru, s manjim poteškoćama i bez duge pripreme, o aktualnostima na poznate teme
 4. opisati usmeno svoje snove, nade, planove te osobna iskustva i događaje
 5. pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak) na poznate teme
 6. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia corso di italiano, Firenze, Alma Edizioni, 2007.
 2. M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997.
 3. I. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III., Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino (2001)
Dopunska literatura
 1. G. Salvi, L. Vanelli Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004.
 2. P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000.
 3. J. Jernej, Konverzacijska talijanska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 4. N. Zingarelli, Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008.
 5. G. Pittano, Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli, 2006.
 6. M. Deanović – J. Jernej, Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006.
 7. M. Deanović – J. Jernej, Hrvatsko talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar