Talijanski jezik II. 2

Naziv
Talijanski jezik II. 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52692
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine A2/B1 po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja. Modul 1 - Studiare in Italia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 2. Modul 1 - Studiare in Italia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 3. Modul 1 - Studiare in Italia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 4. Modul 2 - AAA collaboratore cercasi: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 5. Modul 2 - AAA collaboratore cercasi: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 6. Modul 2 - AAA collaboratore cercasi: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 7. Modul 2 - AAA collaboratore cercasi: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 8. Modul 3 - Finalmente vacanza! : obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 9. Modul 3 - Finalmente vacanza! : obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 10. Modul 3 - Finalmente vacanza! : obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 11. Modul 3 - Finalmente vacanza! : obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 12. Modul 4 - Mille e una Italia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 13. Modul 4 - Mille e una Italia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 14. Modul 4 - Mille e una Italia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 15. Modul 4 - Mille e una Italia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura Ponavljanje

Ishodi učenja
 1. prepoznati elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) sljedeće tematike: studiranje u Italiji, svijet rada, putovanja i odmor, talijansko suvremeno društvo) pod uvjetom da se govornici izražavaju jasno i ne previše brzo
 2. odrediti kauzalni odnos u pisanim proznim i publicističkim tekstovima česte upotrebe (blog, novinski članak), a koji se odnose na poznate teme
 3. sudjelovati s manjim poteškoćama i bez pripreme u razgovoru o aktualnostima na poznate teme
 4. opisati usmeno svoje snove, nade, planove te osobna iskustva i događaje
 5. pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak) na poznate teme
 6. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. D. Piotti, G. De Savorgnani, UniversItalia corso di italiano, Firenze, Alma Edizioni, 2007
 2. M. Sensini, La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997.
 3. I. Renzi, G. Salvi, A. Cardinaletti (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III., Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino (2001)
Dopunska literatura
 1. G. Salvi, L. Vanelli, Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino (2004)
 2. P. Trifone, M. Palermo, Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000.
 3. J. Jernej, Konverzacijska talijanska gramatika, Školska knjiga, Zagreb, 1998.
 4. N. Zingarelli, Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008.
 5. G. Pittano, Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli, 2006.
 6. M. Deanović – J. Jernej, Talijansko hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006.
 7. M. Deanović – J. Jernej, Hrvatsko talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 4. semestar