Talijanski jezik III. 1

Naziv
Talijanski jezik III. 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52694
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine B1+ po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja. Modul 1 - Geografia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 2. Modul 1 - Geografia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 3. Modul 1 - Geografia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 4. Modul 2 - Arti: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 5. Modul 2 - Arti: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 6. Modul 2 - Arti: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 7. Modul 3 - Societa' - emigrazione e immigrazione: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 8. Modul 3 - Societa' - emigrazione e immigrazione: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 9. Modul 3 - Societa' - emigrazione e immigrazione: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 10. Modul 4 - Storia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 11. Modul 4 - Storia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 12. Modul 4 - Storia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 13. Modul 5 - Societa' - casa: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 14. Modul 5 - Societa' - casa: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 15. Modul 5 - Societa' - casa: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura Ponavljanje.

Ishodi učenja
 1. prepoznati elemente usmenog teksta različitog tipa (dijalog, monolog, video-snimka, televizijska ili radijska emisija) sljedeće tematike: geografija, umjetnost, povijest, film, problemi suvremenog talijanskog društva pod uvjetom da su iskazani relativno polako i razumljivo na standardnom talijanskom jeziku
 2. odrediti kauzalni odnos u pisanim proznim i publicističkim tekstovima česte upotrebe o poznatim temama
 3. prepoznati tijek argumentacije pri iznošenju nekog problema
 4. sudjelovati u razgovoru o poznatim temama bez prethodne pripreme
 5. ukratko obrazložiti i objasniti vlastita stajališta, doživljaje i planove
 6. prepričati sadržaj filma, knjige ili novinskog članka te opisati vlastite reakcije
 7. pismeno producirati tekstove različitih vrsta (sažetak, sastavak, pismo) iznoseći vlastita stajališta
 8. procijeniti vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C.M., Nuovo Magari. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Ed. Firenze, 2013.
 2. Dardano M.- Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 2005.
 3. Moretti G.B., L'italiano come prima o seconda lingua, Perugia, Guerra Edizioni, 2005.
 4. Sensini M., La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997.
Dopunska literatura
 1. Renzi I., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III, Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001.
 2. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004.
 3. Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000.
 4. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008.
 5. Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006.
 6. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008.
 7. http://www.treccani.it/vocabolario/

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar