Talijanski jezik III. 2

Naziv
Talijanski jezik III. 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
52696
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine B2+ po ZEROJ-u.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, načinom rada, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja. Modul 1 - Arte contemporanea: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 2. Modul 1 - Arte contemporanea: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 3. Modul 1 - Arte contemporanea: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 4. Modul 1 - Arte contemporanea: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 5. Modul 2 - Societa' - psicologia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 6. Modul 2 - Societa' - psicologia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 7. Modul 2 - Societa' - psicologia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 8. Modul 2 - Societa' - psicologia: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 9. Modul 3 - Lingua: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 10. Modul 3 - Lingua: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 11. Modul 3 - Lingua: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 12. Modul 3 - Lingua: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 13. Modul 4 - Giallo italiano: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 14. Modul 4 - Giallo italiano: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 15. Modul 4 - Giallo italiano: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura

Ishodi učenja
 1. uočiti glavne elemente različitih tekstualnih tipologija posredovanih usmeno na standardnom talijanskom jeziku (dijalog/ monolog na video-snimci, u televizijskoj ili radijskoj emisiji) te različita sadržaja (primjerice, umjetnost, povijest, film, običaji te osobitosti suvremenog talijanskog društva)
 2. uočiti mehanizme /strukture svojstvene različitim, najčešćim tipovima logičko-sintaktičkih odnosa u jednostavnijim pisanim neknjiževnim tekstovima o poznatim temama
 3. samostalno oblikovati i usmeno izložiti jednostavniji argumentacijski tekst vezan za neku poznatu temu.
 4. sudjelovati u razgovoru o poznatim temama bez prethodne pripreme služeći se iskazima u kojima se javljaju najčešći tipovi logičko-sintaktičkih odnosa.
 5. jasno formulirati i zastupati vlastita stajališta, doživljaje i planove u usmenom iskazu
 6. samostalno oblikovati i pismeno producirati tekst u kojemu se zastupa vlastito mišljenje ili se iskazuju doživljaji i planovi služeći se složenijim sintaktičkim strukturama
 7. uočiti i vrednovati vlastiti napredak u razvijanju jezičnih vještina
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja i pisanja. Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C.M., Nuovo Magari. Corso di lingua e cultura italiana di livello intermedio e avanzato, Alma Ed. Firenze, 2013.
 2. Dardano M.- Trifone P., Grammatica italiana con nozioni di linguistica, Bologna, Zanichelli, 2005.
 3. Moretti G.B., L'italiano come prima o seconda lingua, Perugia, Guerra Edizioni, 2005.
 4. Sensini M., La grammatica della lingua italiana, Milano, Mondadori, 1997.
Dopunska literatura
 1. Renzi I., Salvi G., Cardinaletti A. (a cura di) Grande grammatica italiana di consultazione. Volumi I, II e III, Collana "Strumenti", Bologna, Il Mulino, 2001.
 2. Salvi G., Vanelli L. Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino, 2004.
 3. Trifone P., Palermo M., Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli, 2000.
 4. Deanović M., Jernej J., Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2008.
 5. Deanović M., Jernej J., Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga, 2006.
 6. Zingarelli N., Lo Zingarelli, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 2008.

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar