Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina)

Naziv
Talijanski predromantizam i romantizam: Foscolo, Leopardi, Manzoni (II. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
132080
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Kolegij želi predstaviti poetike talijanskoga neoklasicizma, klasicizma i romantizma u djelima tri klasika: Uga Foscola, Giacoma Leopardija i Alessandra Manzonija. Čitanjem i tumačenjem njihovih romana, pjesama i dramskih djela razjašnjava se specifičan slijed poetika u talijanskoj književnosti sa svim osobitostima talijanske kulturno-povijesne zbilje pred početak preporodnih gibanja (1840-61) koja će dovesti do ujedinjenja Poluotoka.
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje: upoznavanje s kolegijem, s literaturom i planom čitanja, odabir i podjela tema za seminarski rad
 2. Talijanski neoklasicizam: kulturno-povijesni kontekst, predstavnici, žanrovi, djela
 3. Ugo Foscolo, biobibliografski značaj, osobine djela, analiza soneta Alla sera, In morte del fratello Giovanni, A Zacinto
 4. Ugo Foscolo, analiza romana Le ultime lettere di Jacopo Ortis
 5. Ugo Foscolo, analiza spjeva Dei sepolcri
 6. Talijanski klasicizam i romantizam: kulturno-povijesni kontekst, predstavnici, žanrovi, djela
 7. G. Leopardi, pregled biografskih i bibliografskih značajki, uvod u analizu djela
 8. G. Leopardi, analiza pjesama A Silvia, Ultimo canto di Saffo
 9. Giacomo Leopardi analiza pjesama Amore e morte, La ginestra
 10. G. Leopardi, analiza kratkih priča Dialogo della Natura e di un Islandese; La scommessa di Prometeo; Dialogo di Plotino e di Porfirio
 11. A. Manzoni, pregled biografskih i bibliografskih značajki, uvod u analizu djela
 12. A. Manzoni, analiza pjesama Cinque maggio i Marzo 1821
 13. A. Manzoni, uvod u povijesni roman I promessi sposi – poglavlja I, II, VIII, IX, X
 14. A. Manzoni I promessi sposi – pog. XX, XXI, XXIV
 15. A. Manzoni I promessi sposi – pog. XXXIII, XXXVII, XXXVIII

Ishodi učenja
 1. Poznavanje općih činjenica o povijesnim prilikama u talijanskoj kulturi i književnosti kraja 18. i prve polovice 19. stoljeća
 2. Poznavanje opusa, utjecaja i značaja navedenih autora (Foscolo, Leopardi, Manzoni)
 3. Tumačenje osobitosti djela talijanske književnosti predromantizma i romantizma
 4. Povezivanje pojedinog djela i/ili autorskoga opusa s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama i književnopovijesnim razdobljima
 5. Poznavanje i teorijsko razlikovanje analiziranih književnih žanrova (sonet, spjev, kratka priča, epistolarni i povijesni roman)
 6. Sposobnost samostalne analize odabranoga teksta za seminarski rad
Metode podučavanja
Predavanja; Powerpoint prezentacije sadržaja; Tjedna seminarska čitanja uz korištenje sekundarne literature; Mentorstvo seminarskih radova (izbor teme i literatura na početku kolegija)
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se redovitost pohađanja nastave, ispituje se znanje o tekstovima koje treba pripremati u skladu sa syllabusom, ocjenjuje se izrada i predstavljanje seminarskog rada, ocjenjuje se znanje o gradivu ili kroz dva kolokvija ili na pismenom i usmenom ispitu (student odabire hoće li izaći na kolokvije ili na ispit). Pismeni ispit sastoji se od tri esej-pitanja.

Obavezna literatura
 1. Foscolo, Ugo, Le ultime lettere di Jacopo Ortis
 2. Foscolo, Ugo Sonetti (izbor), Dei sepolcri
 3. Leopardi, Giacomo, Canti (izbor)
 4. Leopardi, Giacomo, Operette morali (izbor)
 5. Manzoni, Alessandro, I promessi sposi (izbor)
 6. Manzoni, Alessandro, Cinque maggio i Marzo 1821
Dopunska literatura
 1. Cecchi-Sapegno, Stroria della letteratura italiana, vol. VII, L'Ottocento, Garzanti, Milano
 2. Guglielmino-Grosser, Il sistema letterario, vol. IV, Ottocento, Principato, Milano
 3. Ceserani – De Federicis, Il materiale e l'immaginario, laboratorio di analisi dei testi e di lavoro critico, vol 4. Società e cultura della borghesia in ascesa, Loescher, Torino
 4. Marchese, Angelo, Officina del racconto, Mondadori, Milano

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4., 6. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6. semestar