Talijansko kazalište 20. st.

Naziv
Talijansko kazalište 20. st.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
131897
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
45

Cilj
Upoznavanje povijesti talijanskoga kazališta 20. stoljeća. Upoznavanje izabranih djela najznačajnijih dramskih autora te njihove kazališne, glumačke i redateljske djelatnosti. Stjecanje sposobnosti čitanja, parafraziranja i tumačenja tekstova u izvorniku; stjecanje sposobnosti kritičkog čitanja, usvajanja i promišljanja sekundarne literature u povijesnoj perspektivi.
Sadržaj
 1. Uvod u problematiku talijanske drame i kazališta.
 2. Futuristički teatar
 3. G. D’Annunzio, La città morta; La Gioconda
 4. Teatar groteske: Rosso di San Secondo, Marionette, che passione!; Luigi Chiarelli, La maschera e il volto.
 5. Luigi Pirandello. Uvod u poetiku humorizma.
 6. Luigi Pirandello, Il berretto a sonagli
 7. Luigi Pirandello, Il gioco delle parti
 8. Luigi Pirandello, Così è (se vi pare).
 9. Luigi Pirandello, Enrico IV.
 10. Luigi Pirandello, I sei personaggi in cerca d’autore
 11. Ugo Betti, La corruzione al Palazzo di Giustizia
 12. Edoardo De Filippo, Questi fantasmi
 13. Edoardo De Filippo, La grande magia
 14. Edoardo De Filippo, L'arte della commedia
 15. Dario Fo, Il mistero buffo

Ishodi učenja
 1. prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske, književnokritičke i teatrološke pojmove nužne za analizu književnih tekstova namijenjenih kazališnoj izvedbi
 2. definirati periodizacijske i stilske pojmove modernizma i avangarde te obrazložiti povijesnu ulogu prijelomnih dramskih tekstova odnosno kazališnih događaja
 3. definirati i obrazložiti na koji se način dramaturgija 20. stoljeća odnosi prema talijanskoj kazališnoj i književnoj tradiciji
 4. sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti tematsko-semantičke i formalno-izražajne osobitosti svakoga pojedinog teksta u programu kolegija
 5. svojim riječima, na talijanskome jeziku, nabrojiti najvažnije značajke stila i poetike svakog pojedinog autorskog opusa obuhvaćenoga kolegijem
 6. svojim riječima na talijanskome jeziku izraziti temeljne teze izabranih književnokritičkih tekstova
 7. samostalno izabrati književnokritičku literaturu i primijeniti je u analizi dramskih tekstova u programu kolegija
 8. primijeniti naučene temeljne spoznaje o književnostilskim formacijama u analizi i tumačenju talijanske dramske tradicije
Metode podučavanja
- frontalno predavanje; - seminarsko čitanje i tumačenje primarnih tekstova; - projiciranje fragmenata kazališnih odnosno filmskih izvedaba dramskih tekstova - kratka samostalna studentska izlaganja; - samostalni studentski seminarski radovi
Metode ocjenjivanja
- praćenje kontinuirane pripremljenosti studenata, ocjena sudjelovanja u nastavi - seminarski rad - 1 pismeni kolokvij - pismeni ispit - usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. G. D’Annunzio, La città morta; La Gioconda (izdanje po izboru)
 2. Rosso di San Secondo, Marionette, che passione!
 3. Luigi Chiarelli, La maschera e il volto
 4. L. Pirandello, izbor iz ciklusa Maschere nude (Il berretto a sonagli; Il gioco delle parti; Enrico IV; Così è (se vi pare); Sei personaggi in cerca d'autore); Umorismo
 5. Ugo Betti, La corruzione al Palazzo di Giustizia
 6. Edoardo De Filippo, L’arte della commedia, La grande magia, Questi fantasmi
 7. Dario Fo, Il mistero buffo
 8. Storia del teatro moderno e contemporaneo, a cura di R. Alonge e G. Davico Bonino, Torino, Einaudi, 2001, vol. III. i 2003, vol. IV.
Dopunska literatura
 1. Franca Angelini, Teatro e spettacolo nel primo Novecento, Roma-Bari, Laterza, 1988.
 2. Marco De Marinis, Capire il teatro. Lineamenti di una nuova teatrologia, Firenze, La casa Usher, 1988.
 3. Peter Szondi, Teoria del dramma moderno, Torino, Einaudi 1962.
 4. Peter Szondi, Saggio sul tragico, Torino, Einaudi, 1996.
 5. Giovanni Macchia, Pirandello o la stanza della tortura, Milano, Mondadori, 1982.
 6. Mario Baratto, Per una storia del teatro di Pirandello, Gli "Scritti teatrali" di Pirandello, Il teatro di Pirandello, in Da Ruzante a Pirandello. Scritti sul teatro, Napoli, Liguori, 1990.
 7. Giorgio Fontanelli, Il teatro di Ugo Betti, Roma, Bulzoni, 1985.
 8. Karol Karp, Il teatro italiano del grottesco: verso un indirizzo originale?, Romanica.doc, 2 (3), 2011, http://www.romdoc.amu.edu.pl/

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij