Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest

Naziv
Diplomska radionica II - moderna i suvremena povijest
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
124430
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe u praktikumu
30

Cilj
Rad sa studentima na izradi diplomskog rada.
Sadržaj
 1. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 2. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 3. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 4. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 5. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 6. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 7. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 8. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 9. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 10. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 11. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 12. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 13. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 14. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.
 15. Suradnja u radu na izradi diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Primjenjivati pravila pisanja znanstvenog rada u izradi diplomskog rada
 2. Odgovoriti na konkretni istraživački problem postavljen u diplomskom radu.
 3. Konceptualizirati multidisciplinarne/interdisciplinarne/transdisciplinarne pristupe u konkretnom istraživanju.
 4. Identificirati i koristiti odgovarajuće primarne i sekundarne povijesne izvore te različite izvore informacija za osmišljavanje teme i oblikovanje sinopsisa.
 5. Formulirati i braniti tezu diplomskog rada.
Metode podučavanja
Vođenje, suradnja, konzultiranje i nadgledanje rada na što uspješnijoj izradi diplomskog rada.
Metode ocjenjivanja
Ocjena je brojčana. Ocjenjuje se kvaliteta diplomskog rada.

Obavezna literatura
 1. Literatura za izradu individualnih diplomskih radova.
Dopunska literatura
 1. Literatura za izradu individualnih diplomskih radova.

Obavezan predmet na studijima
Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij