Diplomska radionica II - Nastavnički

Naziv
Diplomska radionica II - Nastavnički
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
8
Šifra
124443
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
Izrada diplomskog rada.
Sadržaj
 1. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 2. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 3. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 4. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 5. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 6. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 7. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 8. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 9. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 10. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 11. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 12. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 13. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 14. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.
 15. Izrada diplomskih radova, prezentacije tijeka istraživanja i pojedinih poglavlja diplomskih radova, kritička rasprava o prezentiranim radovima.

Ishodi učenja
 1. Prezentirati dijelove rada pred studentima i profesorima, odabirući adekvatne metode i načine prezentacije.
 2. Postavljati promišljena pitanja koja potiču diskusiju i vode dubinskom razumijevanju materije.
 3. Demonstrirati profesionalne radne navike i poštivati profesionalnu etiku prilikom pisanja diplomskog rada.
 4. Napisati jasno strukturirani i koherentni diplomski rad na temelju kompleksnih informacija.
 5. Identificirati i koristiti odgovarajuće primarne i sekundarne povijesne izvore te različite izvore informacija tijekom pisanja diplomskog rada.
 6. Primijeniti znanja i vještine u korištenju specifičnih alata potrebnih za proučavanje dokumenata iz određenog razdoblja.
 7. Primijeniti znanja o teorijskim paradigmama i slojevitim pristupima prilikom istraživanja i pisanja diplomskog rada.
Metode podučavanja
Nastava u IV. semestru fokusirana je na izradu diplomskog rada. Studenti istražuju odabrane teme, oblikuju i periodično prezentiraju dijelove diplomskog rada pred nastavnikom i drugim studentima. Surađuju s nastavnikom-voditeljem diplomske radionice, mentorom i drugim nastavnicima i studentima. Po dovršenju diplomskog rada, slijedi izvještaj o radu i obrana.
Metode ocjenjivanja
Brojčana ocjena unosi se u indeks nakon izrade i obrane diplomskog rada.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij