Tehnologije i održivi razvoj

Naziv
Tehnologije i održivi razvoj
Organizacijska jedinica
Odsjek za psihologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
36858
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Na ovom kolegiju studenti će naučiti objasniti odabrane prirodne zakone i procese, te prepoznati njihove primjere u svakodnevnom životu u svrhu stvaranja trajno održivog društva. Moći će prepoznati neke izravne i neizravne utjecaje postojećih i novih tehnologija na okoliš i čovjeka te prikazati mogućnosti za smanjenje štetnih utjecaja. Isto tako će moći prepoznati prednosti i mane tih tehnologija u svrhu planiranja održivog življenja kao i mogućnosti njihovog utjecaja na daljnji smjer razvoja društva.
Sadržaj
 1. uvod - 1 sat
 2. povijest znanosti i odnosa prema okolišu - 1 sat
 3. prirodni sustavi i njihova hijerarhija - 2 sata
 4. iskorištavanje i onečišćivanje tla - 4 sata
 5. iskorištavanje i onečišćivanje voda 4 sata
 6. onečišćenje bukom i svjetlom - 2 sata
 7. onečišćivanje informacija - 1 sat
 8. onečišćivanje zraka - 1 s
 9. uzroci i posljedice klimatskih promjena - 4 sata
 10. neobnovljivi izvori energije - 3 sata
 11. obnovljivi izvori energije - 3sata
 12. stambeni prostor i nove tehnologije - 2 sata
 13. različiti pristupi očuvanju okoliša - 2 sata

Ishodi učenja
 1. Opisati osnovna načela funkcioniranja prirodnih sustava.
 2. Identificirati i opisati antropogene utjecaje na funkcioniranje prirodnih sustava.
 3. Razlikovati dobre i loše strane pojedinih tehnologija i njihov utjecaj na prirodne sustave.
 4. Student će moći opisati odabrane studije slučaja.
 5. Opisati načine smanjenja antropogenog utjecaja na okoliš.
Metode podučavanja
predavanja
Metode ocjenjivanja
usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. grupa autora. (2001). Ekološki leksikon Zagreb: Barbat
 2. Lay, V., Kufrin, K., Puđak, J. (2007). Kap preko ruba čaše. Zagreb: Hrvatski centar "Znanje za okoliš"
Dopunska literatura
 1. Shiva, Vandana. (2006). Ratovi za vodu. Zagreb: DAF
 2. Glavač, Vjekoslav. (2000). Uvod u globalnu ekologiju. Zagreb: Inter grafika
 3. Graham, Bell. (2002). Put permakulture. Cres: Tisak MORE
 4. Chomsky, Noam. (2006). Mediji, propaganda i sistem. Zagreb: što čitaš?
 5. McKibben, Bill. (2005). Smrt prirode. Zagreb: Biovega
 6. Rifkin, Jeremy. (2000). Entropija. Zagreb: MISL

Izborni predmet na studijima
 1. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 2., 3., 4., 5., 6. semestar