Temelji indijske civilizacije 2

Naziv
Temelji indijske civilizacije 2
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
2
Šifra
35950
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznati studente s materijalnim, duhovnim i povijesnim pretpostavkama i temeljima indijskih studija. Omogućiti stvarno razumijevanje sadržaja tekstova koji se čitaju u seminarima, kao i praćenje nastave o indijskoj povijesti, indijskim književnostima, religijama i filozofiji.
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Student će moći definirati osnovne pojmove buddhističke kulture i religije, te poslijevedske brahmanističke kulture i religije.
  2. Student će moći opisati rani povijesni razvoj buddhizma, đinizma i poslijevedskoga brahmanizma.
  3. Student će moći prepoznati a zatim i objasniti osobitosti hinayanskoga, mahayanskoga i tantričkoga buddhizma.
  4. Student će moći prosuditi koji je bio značaj i važnost buddhizma, đinizma i brahmanizma za klasičnu indijsku kulturu.
  5. Student će moći procijeniti utjecaj buddhizma, đinizma i brahmanizma na religijsku, kulturnu i socijalnu sliku suvremene Indije.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
  1. ista kao kod Temelji indijske civilizacije 1
Dopunska literatura
  1. ista kao kod Temelji indijske civilizacije 1

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
  2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar