Teorija i praksa prevođenja

Naziv
Teorija i praksa prevođenja
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
5
Šifra
117838
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30
Govorne vježbe
45

Cilj
Upoznavanje s glavnim definicijama, osnovama teorije prevođenja tekstova. Teoretski principi se realiziraju u glavnom cilju – praktičnom radu nad prevođenjem teksta uz postupno razvijanje vještine prevođenja. Zadatak je – formiranje znanja i podučavanje praktičnim vladanjem prevodilačke djelatnosti. Rad nad prevođenjem tekstova, s akcentom na kulturi materinskoga jezika, poznavanju stranoga jezika, uz praktičan rad nad prevođenjem teksta i pripremi ga za publikaciju.
Sadržaj
 1. Teorija prijevoda, povijesni aspekt, značaj prevoditelja, konkretno – ukrajinista u posredovanju između ukrajinske i hrvatske kulture.
 2. Zahtjevi prema prevoditelju, njegova odgovornost, disciplina, metodika rada.
 3. Etape prevodilačkoga procesa.
 4. Problem transformiranja govornih znakova (ekvivalentni leksik, problem realija, transkribiranje, transliteracija, kopiranje, deskripcija, tumačenje izvan teksta).
 5. Karakteristične osobitosti ukrajinskog jezika prema hrvatskom (forma šč-, -š. –vš, i dr.).
 6. Prijevod frazeoloških jedinica.
 7. Problem prijevoda srodnih jezika, slavenske analogije i kontrastiranja, homonimijske forme.
 8. Prijevod geografskih, osobnih naziva, emocionalno-ekspresivnih jedinica, terminologije.
 9. Problem oposredovanoga prenošenja naziva u hravtsk iz ukrajinskoga.
 10. Hrvatski i ukrajinski infornacijski fundus za prijevođenje.
 11. Perspeltive i zadaci sudjelovanja u stvaranju digitalnih formi leksikografije.
 12. Redigiranje teksta, kulturološko procjenivanje znanstvenoga teksta.
 13. Prijevod kao diplomski rad, osnovni zahtjevi prema diplomskome radu kao prijevodu i kulturološkoj analizi.
 14. Kritičko procjenivanje prijevoda.
 15. Stanje i perspektive prevođenja iz ukrajinske književnosti na hrvatski.

Ishodi učenja
 1. Opisati osnovne smijerove, strategije prevođenja.
 2. Prepoznati i objasniti problem transformiranja govornih znakova između dva jezika.
 3. Ilustrirati karakteristične osobitosti ukrajinskog jezika prema hrvatskom (kao problem prevođenja).
 4. Komentirati problemna pitanja u prijevodu kod srodnih jezika,
 5. Obraniti stav u metodi prijevod geografskih, osobnih naziva (transliteracija).
Metode podučavanja
Izlaganje, prevođenje, analiza prijevoda, power point prezentacija. Savladane metodologije i metodike primjenjuju se u konkretnom radu nad prijevodom teksta: znanstvenog, književnog s orijentacijom na publiciranje prijevoda.
Metode ocjenjivanja
Kontinuirano praćenje, kolokviranje, pimeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Ladmiral, J.R. 2007. Kako prevoditi: Teoremi za prevođenje , Zagreb: Politička kultura.
 2. Koptilov, V. 2003. Teorija i praktyka perekladu: navčal’nyj posibnyk. Kyjiv: Junivers
 3. Striha M. 2006. Ukrajins’kyj hudožnij pereklad: miž literaturoju i nacijetvorennjam. Kyjiv: Naš čas.
 4. Gavryliv T. 2005. Tekst miž kul’turamy. Perekladoznavči studiji. Kyjiv: Krytyka.
 5. Kovaliv Ju. 2007. Literaturoznavča encyklopedija. U 2-h tomah. Kyjiv.
Dopunska literatura
 1. Ukrajinska lirika. 1998. Prevela i priredila Antica Menac. Zagreb: Matica hrvatska.

Obavezan predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij