Teorija informacijske znanosti

Naziv
Teorija informacijske znanosti
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
5
Šifra
86433
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznati studente s teorijom i poviješću organizacije i prikaza znanja, s metodama i tehnikama obrade dokumenata; kroz seminarski rad i vlastita istraživanja pojedinih formi znanja i komunikacijskih obrazaca – studenti trebaju razumjeti uvjetovanost pojedinih formi znanja socijalnim, tehnološkim i komunikacijskim obrascima, te spoznati metode za njihovo proučavanje.
Sadržaj
 1. Predmet informacijske znanosti (ishodišta informacijske znanosti, definicija i područje informacijske znanosti)
 2. Teorijski problemi informacijske znanosti od 1960. do 2000. godine
 3. Povijesni pregled nastanka i razvoja informacijske znanosti
 4. Pojam relevantnosti
 5. Bibliometrijski zakoni
 6. Faktura i morfologija obavijesti
 7. Tipovi INDOK objekta
 8. Struktura i geneza informacijskih sustava
 9. Prikaz znanja
 10. Pretraživanje obavijesti: obavijesti, pogrešne obavijesti i protuobavijesti
 11. Matematičke i lingvističke metode za pretraživanje tekstova dokumenata
 12. Tipologija znanja
 13. Javno i privatno znanje
 14. Korporativno znanje
 15. Povijesno znanje

Ishodi učenja
 1. Razumjeti načela i postupke organizacije, razmjene i obrade znanja i informacija
 2. Identificirati i opisati komunikacijske obrasce razmjene znanja u ovisnosti o raspoloživim tehnologijama
 3. Primijeniti teorijske i metodološke spoznaje informacijskih znanosti za identifikaciju i obradu različitih korpusa znanja
 4. Identificirati, opisati i vrednovati pojedine tipove relevantnosti
 5. Demonstrirati poznavanje osnovnih teorijskih postavki upravljanja fondovima znanja
 6. Razumjeti i opisati razvoj i funkcioniranje informacijsko dokumentacijskih institucija (u svijetu, ali i u Hrvatskoj)
 7. Demonstrirati poznavanje metoda za istraživanje informacijskih pojava i fondova
Metode podučavanja
Predavanja i seminari
Metode ocjenjivanja
Ispit (70%), seminar (30%)

Obavezna literatura
 1. Saračević, T.: Relevance reconsidered '96, Second International Conference on Conception of Library and Information Science, 1996.
 2. Tuđman, M.: Teorija informacijske znanosti, Zagreb: Informator, 1990.
 3. Saračević, T.: Information Science. JASSIS 50(12):1051-1063, 1999.
 4. Tuđman, M.: Prikazalište znanja, Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2003.
Dopunska literatura
 1. Tuđman, M. (ur.): Modeli znanja i obrada prirodnog jezika, Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2003.
 2. M. Tuđman. Informacijsko ratište i informacijska znanost. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2008.
 3. Profesor Božo Težak, lučonoša znanosti/ uredila Đurđica Težak i sur. Zagreb: Hrvatska sveučilišna naklada, 2007.
 4. Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem. Uredio M. Tuđman. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2008.
 5. Tuđman, M.: Obavijest i znanje, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990.
 6. The Future of Information Sciences: INFuture2009 – Digital Resources and Knowledge Sharing / uredili Hrvoje Stančić, Sanja Seljan, David Bawden, Jadranka Lasić.Lazić, Aida Slavić. Zagreb: Department of Information Sciences, Fakulty of Humanities and Social Sciences, Univerity of Zagreb, 2009.
 7. INFuture2007: "Digital Information and Heritage" / uredili Sanja Seljan i Hrvoje Stančić. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta, 2007.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 5. semestar