Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti

Naziv
Diplomski rad na studiju Češkog jezika i književnosti
Organizacijska jedinica
Katedra za češki jezik i književnost
ECTS bodovi
15
Šifra
124607
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Pisanjem i obranom diplomskog rada student dokazuje da je, na odabranoj temi iz područja prevoditeljsko-kulturološkog/nastavničkog smjera diplomskog studija češkog jezika i književnosti, sposoban samostalno prikupiti potrebnu građu i interpretirati je, primijeniti adekvatnu lingvističku/književno-kulturološku aparaturu, odgovarajuću stručnu i/ili znanstvenu metodologiju te na taj način, uz pomoć mentora, povezati i iskoristiti znanja i vještine koje je stekao tijekom diplomskog studija češkoga jezika i književnosti, odnosno jednom od smjerova. Rad može biti napisan na češkom ili hrvatskom jeziku.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Student će moći kritički prosuditi odabir teme diplomskog rada;
 2. prikupiti i interpretirati građu potrebnu za izradu diplomskog rada;
 3. samostalno organizirati rad u postupku izrade diplomskog rada;
 4. povezati i koristiti stečena znanja i vještine na diplomskom studiju poljskog jezika i književnosti;
 5. primijeniti lingvističku ili književno-kulturološku aparaturu i stečene spoznaje;
 6. primijeniti adekvatnu metodologiju znanstvenog ili stručnog rada;
 7. primijeniti adekvatnu metodologiju znanstvenog ili stručnog rada;
 8. analizirati i interpretirati predmete istraživanja;
 9. na temelju iskazanih znanja i sposobnosti nastaviti formalno i samostalno obrazovanje iz područja lingvistike i književno-kulturološkog te didaktičko-metodičkog područja:
 10. interdisciplinarno povezati i koristiti znanja i vještine stečene na drugim diplomskim studijima.
Metode podučavanja
Redovite konzultacije s mentorom.
Metode ocjenjivanja
Student se sustavno prati i ocjenjuje se - odabir teme (lingvistika / književnost / kultura/metodika nastave) - odabir i upotreba literature - priprema tematske građe - odabir adekvatne metode - nacrtak rada - konačna verzija rada.

Obavezna literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.
Dopunska literatura
 1. Ovisno o odabranoj temi.

Obavezan predmet na studijima
 1. Češki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij