Teorija prevođenja i primjene

Naziv
Teorija prevođenja i primjene
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
118074
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Opće i specifične kompetencije (znanje i vještine) Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno iz teorije leksičke i sintaksne analize jezika za programiranje te teorije prevođenja i bit će osposobljen da može samostalno definirati jezik i po potrebi projektirati odgovarajući prevodilac (interpretator ili predprocesor).
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju prevođenja:
 2. Jezici za programiranje
 3. Prevodioci
 4. Leksička analiza
 5. Sintaksna analiza
 6. Generiranje koda
 7. Predprocesor jezika DDH
 8. Rad na seminarskom zadatku.
 9. Rad na seminarskom zadatku.
 10. Rad na seminarskom zadatku.
 11. Rad na seminarskom zadatku.
 12. Rad na seminarskom zadatku.
 13. Rad na seminarskom zadatku.
 14. Rad na seminarskom zadatku.
 15. ZAVRŠNI ISPIT: Obrana seminarskog rada.

Ishodi učenja
 1. Definirati formalizme prevođenja formalnih jezika.
 2. Opisati leksička, sintaksna i semantička svojstva programskog jezika.
 3. Modelirati optimalan postupak leksičke analize jezika za programiranje.
 4. Izabrati postupak parsiranja ili prepoznavanja optimalne složenosti za potrebe prevođenja programskog jezika.
 5. Oblikovati i realizirati vlastiti prevodilac (interpretator ili predprocesor) za potrebe krajnjih korisnika.
Metode podučavanja
Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima. Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu. Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra: - pohađanje predavanja – 10 bodova, - posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova. Seminarski rad: - Obrana seminarskog rada – 80 bodova Skala ocjena: dovoljno (2) 50% - 59% dobro (3) 60% - 69% vrlo dobro (4) 70% - 79% izvrsno (5) 80% - 100%

Obavezna literatura
 1. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • prevođenje i primjene, Element, Zagreb, 2013.
 2. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • sintaksna analiza i primjene, Element, Zagreb, 2012.
 3. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • regularni izrazi, gramatike, automati, Element, Zagreb, 2012.
Dopunska literatura
 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. II: Compiling, Prentice-Hall, 1973.

Izborni predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij