Teorija sintaksne analize i primjene

Naziv
Teorija sintaksne analize i primjene
Organizacijska jedinica
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
ECTS bodovi
6
Šifra
124354
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Seminar
30
Vježbe u praktikumu
15

Cilj
Opće i specifične kompetencije (znanje i vještine) Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno sintaksne analize, neophodna za primjenu u identifikaciji ulaznog jezika i definiranju postupka za njegovu sintaksnu analizu.
Sadržaj
 1. Uvod u teoriju sintaksne analize: parsiranje, prepoznavanje.
 2. Prepoznavanje regularnih jezika: konačni prepoznavač, regularni izrazi i pretraživanje.
 3. Prepoznavači beskontekstnih jezika: stogovni prepoznavač, prepoznavač s praznim stogom, prošireni stogovni automat, gramatika i ekvivalentni prošireni stogovni automat.
 4. Višeprolazno parsiranje: silazna sintaksna analiza, uzlazna sintaksna analiza.
 5. Tablični postupci sintaksne analize.
 6. LL(k) jezici i sintaksna analiza.
 7. LR(k) jezici i sintaksna analiza.
 8. Rad na seminarskom zadatku.
 9. Rad na seminarskom zadatku.
 10. Rad na seminarskom zadatku.
 11. Rad na seminarskom zadatku.
 12. Rad na seminarskom zadatku.
 13. Rad na seminarskom zadatku.
 14. Rad na seminarskom zadatku.
 15. ZAVRŠNI ISPIT: Obrana seminarskog rada.

Ishodi učenja
 1. Definirati pojam sintaksne analize.
 2. Modelirati regularni izraze za prepoznavanje regularnih jezika.
 3. Provesti istraživanja o efikasnosti postupaka sintaksne analize beskontekstnih jezika.
 4. Primijeniti optimalan postupak sintaksne analize jezika.
 5. Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija.
Metode podučavanja
Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima. Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu. Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.
Metode ocjenjivanja
Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra: - pohađanje predavanja – 10 bodova, - posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova. Seminarski rad: - Obrana seminarskog rada – 80 bodova Skala ocjena: dovoljno (2) 50% - 59% dobro (3) 60% - 69% vrlo dobro (4) 70% - 79% izvrsno (5) 80% - 100%

Obavezna literatura
 1. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • sintaksna analiza i primjene, Element, Zagreb, 2012.
 2. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI • regularni izrazi, gramatike, automati, Element, Zagreb, 2012.
 3. Dovedan, Z.: FORMALNI JEZICI • sintaksna analiza, Zagreb, ZIS, 2003.
Dopunska literatura
 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. I: Parsing, Prentice-Hall, 1972.

Obavezan predmet na studijima
 1. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Informacijske znanosti, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij