Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost

Naziv
Teorija spoznaje - seminar: Epistemologija i vjerojatnost
Organizacijska jedinica
Odsjek za filozofiju
ECTS bodovi
3
Šifra
131783
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje s pojmom vjerojatnosti na filozofskoj i matematičkoj razini, te pregled i analiza različitih filozofskih interpretacija vjerojatnosti
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s literaturom iz područja teorije vjerojatnosti
 2. Ovladavanje elementarnim znanjem računa vjerojatosti
 3. Sposobnost primjene probabilističkog mišljenja na filozofske i izvanfilozofske probleme
 4. Analiza značaja vjerojatnosti za tradicionalne probleme epistemologije
 5. Izrada seminarskog rada na temelju obrađene i usvojene primarne i sekundarne literature
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
 1. Joseph K. Blitzstein i Jessica Hwang (2015) Introduction to probability, CRC Press
 2. Ian Hacking (2001) An introduction to probability and inductive logic, Cambridge University Press
 3. Luc Bovens i Stephen Hartmann (2003) Bayesian Epistemology, Oxford University Press
 4. Colin Howson i Peter Urbach (2006) Scientific reasoning: A Bayesian approach, Open Court
 5. Donald Giillies (2000) Philosophical theories of probability, Routledge
 6. D.H. Mellor (2005) Probability: A Philosophical Introduction, Routledge
 7. Timothy Childers (2013) Philosophy and Probability, Oxford University Press
 8. Richard von Mises (1981) Probability, Statistics and Truth, Dover Books
 9. John M. Keynes (1921) A Treatise On Probability, Macmillan & co.
 10. Bruno de Finetti (2008) Philosophical lectures on probablity, Springer
 11. Karl Popper (1973) Logika naučnog otkrića, Nolit
Dopunska literatura
 1. Gerd Gigerenzer (2008) Rationality for Mortals: How People Cope with Uncertainty, Oxford University Press
 2. Henk Tijms (2008) Understanding Probability Chance Rules in Everyday Life, Cambridge University Press
 3. Peter Bernstein (1996) Against the Gods: The remarkable story of risk, Wiley
 4. Michael O. Finkelstein i Bruce Levin (2001) Statistics for Lawyers, Springer
 5. Lorraine Daston (1988) Classical probability in the Enlightenment, Princeton University Press
 6. Gerd Gigerenzer i drugi (1989) The empire of chance, Cambridge University Press
 7. Ian Hacking (2006) Emergence of probability, Cambridge University Press
 8. Deborah Bennett (1999) Randomness, Harvard University Press

Izborni predmet na studijima
 1. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 2. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2., 4., 6., 8. semestar
 3. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 2. semestar
 4. Filozofija, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij
 5. Filozofija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij