Analiza engleskih tekstova

Naziv
Analiza engleskih tekstova
Organizacijska jedinica
Odsjek za anglistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
132027
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30
Lektorske vježbe
30

Cilj
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipovima tekstova i razviti svijest o njihovim lingvističkim karakteristikama. Na temelju niza tematski okupljenih tekstova koji pripadaju različitim diskursima, studenti će proširiti poznavanje vokabulara i poboljšati njegovu praktičnu upotrebu, razviti vještine čitanja i analize raznorodnih tipova tekstova, te razviti vještine pismenog izražavanja na engleskom jeziku. Od studenata se očekuje da u ovom kolegiju dalje razviju jezične kompetencije koje su stekli u prethodnim jezičnim kolegijima, pri čemu će se posebna pozornost posvetiti uporabi sintaktičkih struktura usvojenih u kolegiju Suvremeni engleski jezik 3.
Sadržaj
 1. 1. Uvod u kolegij 1. Uvod u kolegij
 2. Prvi blok tekstova
 3. Prvi blok tekstova
 4. Prvi blok tekstova
 5. Prvi blok tekstova
 6. Prvi blok tekstova
 7. Prvi blok tekstova
 8. Prvi blok tekstova
 9. Prvi kolokvij (razumijevanje nepoznatog teksta, pisanje sažetka, vokabular)
 10. Ispravak kolokvija i komentar
 11. Drugi blok tekstova
 12. Drugi blok tekstova
 13. Drugi blok tekstova
 14. Drugi kolokvij (razumijevanje nepoznatog teksta, pisanje sažetka, vokabular)
 15. Ispravak kolokvija i komentar

Ishodi učenja
 1. Sažeti i protumačiti smisao tekstova na engleskom jeziku koji pripadaju različitim tipovima diskursa i funkcionalnim stilovima.
 2. Isplanirati strukturu vlastitog pisanog teksta na engleskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji, vodeći računa o etičkoj i društvenoj odgovornosti.
 3. Preoblikovati tekstove različitih razina složenosti na engleskome jeziku tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost.
 4. Samostalno prevesti s engleskog na hrvatski i s hrvatskog na engleski jezik tekstove za koje nisu potrebna specifična stručna znanja.
 5. Kategorizirati funkcionalne dijelove engleske rečenice i ilustrirati komunikacijske učinke različito oblikovanih rečenica.
Metode podučavanja
- samostalan studentski vođeni rad na ciljanim zadacima (pisanje sažetaka, izrada vokabularnih zadataka za vježbu, prijevod i komentar odabranih tekstova)
Metode ocjenjivanja
- pismeni ispit - ispravak i ocjenjivanje sažetka nepoznatog teksta - kontinuirano praćenje sudjelovanja u nastavi i zadaća

Obavezna literatura
 1. Zbirka tekstova za kolegij Analiza engleskih tekstova (Reader)
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 4. semestar