Terenska nastava

Naziv
Terenska nastava
Organizacijska jedinica
Odsjek za povijest
ECTS bodovi
6
Šifra
124451
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje s lokalitetima i spomenicima srednjovjekovne kulturne baštine na povijesnim hrvatskim prostorima s posebnim naglaskom na prostorima sjeverne i srednje Dalmacije te Slavonije, Srijema i Baranje. Ove godine je predviđen posjet sjevernoj i srednjoj Dalmaciji.
Sadržaj
 1. 1. dan Zagreb-Split (Knin, Crkvina, Sv. Spas, Klis, Rižinice, Solin).
 2. 2. dan Split-Trogir-Split (Bijaći, Trogir, Split).
 3. 3. dan Split-Zadar (Šbenik, Bribir, Vrana, Zadar).
 4. 4. dan Zadar-Biograd-Zadar (Biograd, Čokovac na Pašmanu, Zadar).
 5. 5. dan Zadar-Zagreb (Zadar, Nin, Udbina).

Ishodi učenja
 1. Upoznavanje s lokalitetima i spomenicima srednjovjekovne kulturne baštine na prostoru sjeverne i srednje Dalmacije.
 2. Upoznavanje s lokalitetima i spomenicima srednjovjekovne kulturne baštine na prostoru Slavonije, Srijema i Baranje.
 3. Prepoznavanje elemenata srednjovjekovnog kulturnog krajolika u današnjem prostoru.
 4. Stjecanje iskustva u planiranju i organizaciji stručnih putovanja.
 5. Stjecanje iskustva u izradi postera.
 6. Povezivanje podataka naučenih iz literature sa situacijom na terenu.
Metode podučavanja
Prije početka terenske nastave studenti planiraju put i organiziraju prijevoz i smještaj. Na terenu nastava se sastoji od predavanja i seminarskog dijela u obliku studentskih prezentacija kojima se obrađuju pojedini lokaliteti, spomenici ili događaji vezani uz određeno mjesto. Po mogućnosti se angažiraju gostujući lokalni istraživači i muzejski djelatnici.
Metode ocjenjivanja
Studenti su dužni prirediti kratki esej o pojedinom lokalitetu ili povijesnoj temi vezanoj za lokalitet koji će izložiti tijekom terenske nastave, a također priložiti u pismenom obliku uz popratni popis izvora i literature (50% ocjene). Također su dužni aktivno sudjelovati u planiranju i organizaciji terenske nastave (prijevoz, smještaj, posjet muzejskim i znanstvenim ustanovama) i izradi postera o održanoj terenskoj nastavi (50% ocjene).

Obavezna literatura
 1. Ovisno o temi pojedinog studenta.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Povijest, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij