Terminologija

Naziv
Terminologija
Organizacijska jedinica
Odsjek za romanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
117536
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
15
Lektorske vježbe
15

Cilj
U ovome kolegiju studenti će upoznati osnove terminologije kao posebne znanosti i postupke terminografije kao njene primjene. Studenti će se upoznati s osnovnim pojmovima struke kao što su terminološko područje i njegovo određivanje, izbor i obrada korpusa riječi, izbor termina, opis termina, specifičnosti definicija u terminologiji, povezivanje termina u pojmovnom polju s naglaskom na razvijanju sposobnosti analitičke obrade korpusa i opisivanje termina prema pravilima te discipline. Kolegij će se baviti jednojezičnim korpusima, na suvremenom francuskom jeziku. Cilj je kolegija da studenti razviju kroz praktično iskustvo svoju sposobnost samostalnog stvaranja baze podataka.
Sadržaj
 1. Terminologija: temeljni pojmovi i nazivi, literatura, studentske obveze
 2. Terminologija i leksikografija, terminologija i druge discipline, primjenjivanje terminologije
 3. Područje
 4. Korpus
 5. Općeuporabni jezik i jezik struke
 6. Vježba: izbor dokumenata za korpus, procjenjivanje jezika struke
 7. Riječ, naziv, termin. Kako prepoznati složeni termin.
 8. Vježba: analitička obrada korpusa
 9. Terminološka kartica: svrha i sadržaj
 10. Terminološka definicija
 11. Kontekst
 12. Odnosi među pojmovima
 13. Pojmovno stablo
 14. Izradba dvojezičnog terminografskog rada
 15. Predstavljanje studentskih radova

Ishodi učenja
 1. Odslušani će predmet omogućiti studentu da: stekne nova teorijska znanja ;
 2. da poveže nova saznanja o terminologiji s već stečenim vještinama u prevođenju ;
 3. pristupa konkretnom tekstu sukladno s pravilima terminografije ;
 4. uspješno surađuje s drugim studentima u ostvarivanju terminografskog proizvoda ;
 5. uspješno analizira tekstualne i izvantekstualne činjenice potrebne za prepozvanje termina ;
 6. prepozna i uspješno opisuje osnovne značajke pojmova ;
 7. uspješno primjenjuje metodologiju terminografske obrade na konkretnom korpusu ;
 8. služi se rječnicima, referentnim djelima, te drugim pomagalima potrebnim za obavljanje terminografskog zadatka ;
 9. gradi osjećaj odgovornosti prema postavljenom zadatku.
Metode podučavanja
Predavanje, power-point prezentacije, vježbe na satu uz aktivno sudjelovanje studenata. Korištenje sustava Omega.
Metode ocjenjivanja
Ocjena rada studenata temelji se na pisani rad. Na formiranje završne ocjene utjecat će i uredno pohađanje kolegija te aktivnost tijekom nastave.

Obavezna literatura
 1. BOUTIN-QUESNEL (R.), BELANGER (N.), KERPAN (N.) et ROUSSEAU (L.-J.), 1985 : Vocabulaire systématique de la terminologie, Québec, Les publications du Québec (Les cahiers de l'Office québécois de la langue française).
 2. CABRÉ, M. T., La terminologie : théorie, méthode et applications, Ottawa Presses de l'Université d'Ottawa, Paris, Armand Colin, 1998
 3. Actes du colloques international « Traduction et francophonie(s). Traduire en francophonie », Université de Rennes 2, sous la direction de Daniel Gouadec, La Maison du dictionnaire, Paris, 2004.
 4. Mondialisation, localisation, francophonies, Numéro spécial de la revue de l’association TLS, Vol. 1 Actes des universités d’été et d’automne 2003.
 5. Traduction Terminologie Rédaction, sous la direction de Daniel Gouadec et Daniel Toudic, Actes des universités d’été et d’automne 2001 et du colloque international sur la traduction spécialisée, Université de Rennes 2 - La Maison du dictionnaire, Paris, 2002.
 6. Spécial terminologie, Actes des universités d’été et d’automne 2001 et du colloque international sur la traduction spécialisée, Complément, Université de Rennes 2, sous la direction de Daniel Gouadec et Daniel Toudic, La Maison du dictionnaire, Paris, 2002.
 7. DEPECKER, L. (2002) : Entre signe et concept. Eléments de terminologie générale, Paris, Presses Sorbonne Nouvelle
 8. BUREAU DE LA TRADUCTION DU GOUVERNEMENT DU CANADA, 2004 : Le Pavel, didacticiel de terminologie.
 9. CABRÉ (M.T.), 1998 : La terminologie. Théorie, méthode et applications, traduit du catalan, adapté et mis à jour par Cormier, M. et Humbley, J., Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa (Regards sur la traduction) et Paris, Armand Colin (U - Linguistique).
 10. CABRÉ (M.T.), 2000 : « Terminologie et linguistique : la théorie des portes », dans Diki-Kidiri (M.), dir. Terminologie et diversité culturelle, Terminologies nouvelles, juin 2000, n° 21, p. 10-15.
 11. DUBUC (R.), 1992 : Manuel pratique de terminologie, 3e édit., Brossard (Québec), Linguatech.
 12. GAUDIN (Fr.), 2003 : Socioterminologie : une approche sociolinguistique de la terminologie, Bruxelles, De Boeck-Duculot (Champs linguistiques. Manuels).
 13. LERAT (P.), 1995 : Les langues spécialisées, Paris, PUF (Linguistique nouvelle).
 14. L'HOMME (M.-Cl.), 2004 : La terminologie : principes et techniques, Montréal, Les presses de l’Université de Montréal (Paramètres).
 15. L'HOMME (M.-Cl.), et VANDAELE (S.), dir., 2007 : Lexicographie et terminologie : compatibilité des modèles et des méthodes, Ottawa, Presses de l'Université d'Ottawa.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij