Terminologije i jezici struka I

Naziv
Terminologije i jezici struka I
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
1
Šifra
117555
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15

Cilj
Cilj kolegija je stjecanje znanja o razlikama između općeg i strukovnog jezika te općejezičnih i strukovnih tekstnih vrsta; komparativna analiza njemačkih i hrvatskih mehanizama tvorbe stručnog nazivlja; usvajanje osnovnih načela terminologije i terminografije; stjecanje elementarne leksikografske kompetencije te razumijevanje i korištenje terminologija za područja politika i povijest na njemačkom i hrvatskom jeziku.
Sadržaj
 1. Kroatiens Weg in die EU I
 2. Kroatiens Weg in die EU II
 3. Kroatien Geschichte Länder Lexikon I
 4. Kroatien Geschichte Länder Lexikon II
 5. Kroatien und seine Nachbarn I
 6. Kroatien und seine Nachbarn II
 7. Erinnerungskultur und -politik in Kroatien I
 8. Erinnerungskultur und -politik in Kroatien II
 9. Ein kurzer Gang durch die Geschichte Kroatiens I
 10. Ein kurzer Gang durch die Geschichte Kroatiens II
 11. Der schwierige Umgang mit der Geschichte I
 12. Der schwierige Umgang mit der Geschichte II
 13. Zweistaatslichkeit Deutschlands
 14. Wiedervereinigung I
 15. Wiedervereinigung II

Ishodi učenja
 1. razlikovati stručne nazive od općejezičnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku
 2. identificirati stručne nazive u velikim internetskim korpusima na teme politika i povijest zemalja njemačkog govornog područja i Hrvatske
 3. odrediti stupanj stručnosti neke tekstne vrste
 4. uporabiti stručne nazive u skladu s tekstnom vrstom na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku
 5. sastaviti definiciju stručnog naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku
 6. diferencirano primjenjivati metode tvorbe stručnih naziva na njemačkom i hrvatskom jeziku
 7. odrediti ekvivalente za pojedine stručne nazive na njemačkom, odnosno hrvatskom jeziku
 8. sastaviti glosar za manje stručne tekstove – do 10 stranica teksta – uz primjenu terminoloških, terminografskih i leksikografskih načela
Metode podučavanja
Frontalna nastava, grupni rad, individualni rad.
Metode ocjenjivanja
Ocjenjivanje kontinuiranog doprinosa nastavi u obliku domaćih zadaća te završnog pismenog seminarskog rada.

Obavezna literatura
 1. Anić et al., Hrvatski enciklopedijski rječnik, Novi liber 2003.
 2. Duden Deutsches Universalwörterbuch, Mannheim
 3. Hansen-Kokoruš et al., Deutsch-kroatisches Universalwörterbuch
 4. Marija Lütze-Miculinić, Njemački toponimi i njihove izvedenice u hrvatskome književnom jeziku na primjeru imena njemačkih saveznih zemalja i njihovih glavnih gradova, Suvremena lingvistika 57/58.
 5. Vesna Ivančević Ježek, Osposobljavanje prevoditelja na primjeru njemačkih prijevodnih vježbi, Strani jezici 4/2006.
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij