Diplomski rad na studiju Francuskog jezika i književnosti

Cilj
Provjera znanja i kompetencije samostalnog istraživanja. Provjera stečenih znanja o francuskoj književnosti, književnoj teoriji, kritici, lingvistici, traduktologiji, didaktici. Provjera stečenih znanja i izražavanja na francuskom jeziku. Provjera svladanosti temeljnih deskriptivnih i metodoloških pojmova relevantnih za problem, s obzirom na različite razine opisa. Provjera vladanja problematiziranjem i metajezikom te provjera samostalnog izražavanja i strukturiranja teksta na francuskom jeziku.
Sadržaj
  1. izrada pismenog rada na francuskom jeziku

Ishodi učenja
  1. tekst na francuskom iz zadane teme (opseg određen programom studija)
Metode podučavanja
određene programom studija i konzultacijama s mentorom
Metode ocjenjivanja
Ocjenjuje se originalnost obrade problema, opseg istraživanja (bibliografija), vladanje francuskim jezikom.

Obavezna literatura
  1. određena opsegom studija i problemom
Dopunska literatura
  1. određena opsegom studija i problemom

Obavezan predmet na studijima
  1. Francuski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij