Diplomski rad na studiju Germanistike

Naziv
Diplomski rad na studiju Germanistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
11
Šifra
124313
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
0

Cilj
Koncipirati i napisati diplomski rad.
Sadržaj
 1. Razgovor o područjima interesa diplomanda, usmjeravanje, bibliografski poticaji.
 2. Usmjeravanje diplomanda na uže područje odabira teme.
 3. Razgovor o pročitanoj stručnoj literaturi, daljnje usmjeravanje diplomanda.
 4. Izvještaj diplomanda o sakupljenoj literaturi, radno definiranje teme.
 5. Izvještaj diplomanda o proučenoj literaturi, preciznije definiranje teme, daljnja literatura.
 6. Izvještaj diplomanda o njegovim dosadašnjim spoznajama s područja odabrane teme.
 7. Razgovor o istraživanju.
 8. Koncipiranje istraživanja nakon što diplomand pokaže solidno poznavanje svoje teme.
 9. Razgovor o načinu provođenja istraživanja, popravljanje metode istraživanja (npr. upitnika).
 10. Izrada koncepta rada.
 11. Strukturiranje obrade teme.
 12. Struktura obrade teme s natuknicama uz svaku točku; utvrđivanje načina prikaza rezultata istraživanja.
 13. Prva verzija rada, ispravljanje.
 14. Popravljanje konačne verzije rada.
 15. Obrana diplomskog rada.

Ishodi učenja
 1. Pronalaziti stručne i znanstvene tekstove s područja suvremene glotodidaktike, lingvistike i drugih relevantnih disciplina, adekvatno ih proučiti i nove spoznaje primijeniti u svojemu radu.
 2. Odabrati temu svojeg stručnog, istraživačkog ili znanstvenog interesa.
 3. Primijeniti adekvatne načine proučavanja stručne literature i pravljenja bilježaka.
 4. Koncipirati obradu teme.
 5. Samostalno koncipirati i provesti istraživanje.
 6. Obraditi dobivene rezultate i interpretirati ih.
 7. Napisati stručni ili znanstveni rad s područja glotodidaktike.
Metode podučavanja
Izlaganje, razgovorno tumačenje, diskusija, individualni rad, analiza, istraživanje.
Metode ocjenjivanja
Povjerenstvo za obranu diplomskog rada utvrđuje ocjenu rada. U zapisnik se unose pitanja povjerenstva postavljena na obrani i ocjena rada.

Obavezna literatura
 1. Poenicke, K./Wodke-Repplinger, I. (1995): Wie verfasst man wissenschaftliche Arbeiten?, Duden-Taschenbücher. Mannheim, Dudenverlag.
 2. Niederhauser, Jürg (2000): Duden - Die schriftliche Arbeit. Ein Leitfaden zum Schreiben von Fach-, Seminar- und Abschlussarbeiten. Mannheim, Dudenverlag, 3. völlig neu bearbeitete Auflage
 3. Edmondson/House (2006): Einführung in die Sprachlehrforschung. Tübingen, Basel: Francke UTB, 3. Ausgabe.
Dopunska literatura
 1. Klippel/Schmid-Schönbein: Forschung in der Fremdsprachendidaktik. U: Bayrhuber et al. (ur.) (2001): Lehr- und Lernforschung in den Fachdidaktiken. Innsbruck itd.: Studien-Verlag (str. 111-119).
 2. Bayrhuber, H. et al. (Hrsg.) (2001): Lehr- und Lernforschung in den Fachdidaktiken. Wien usw.: Studienverlag.

Obavezan predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij