Tjelesna i zdravstvena kultura 3

Naziv
Tjelesna i zdravstvena kultura 3
Organizacijska jedinica
Katedra za tjelesnu i zdravstvenu kulturu
ECTS bodovi
0
Šifra
50927
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Vježbe tjelesnog odgoja
30

Cilj
Cilj predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture je, uz podizanje svijesti o važnosti tjelesne i zdravstvene kulture, očuvanje već stečenih i usvajanje novih motoričkih znanja i vještina u svrhu utjecaja na antropološke karakteristike (motorička obilježja, motoričke, funkcionalne, kognitivne i konativne sposobnosti) te unaprjeđenje zdravlja i radne sposobnosti, zadovoljenje potrebe za kretanjem, osposobljavanje studenata za racionalno, sadržajno korištenje i provođenje slobodnog vremena te pripomoć kvalitetnom životu u mladosti, zrelosti i starosti.
Sadržaj
 1. A program – osnovne redovne kineziološke aktivnosti Atletika - Sportsko hodanje - Jogging Sportovi s reketom - Badminton - Stolni tenis Fitness programi - Fitnes mix - Aerobika mix - Pilates mix - Morning workout - Stretch&relax Sportovi s loptom - Mali nogomet - Košarka - Odbojka - Rukomet Borilački sportovi i vještine - Wing tzun/Kung fu - MMA - mixed martial arts - Taiji (Taijiquan) - Nanbudo - Karate - Samoobrana Sportovi u vodi - Plivanje - Vaterpolo Plesni izrazi - Društveni ples - Dan
 2. B program – fakultativne interesne kineziološke aktivnosti uz novčanu participaciju Fitness programi - Joga - Fitness teretana - Aerobika u vodi - Nordijsko hodanje Planinarske i pješačke ture Šah Kineski šah Klizanje Koturaljkanje Streljaštvo Bowling Squash Slobodno penjanje na umjetnoj stijeni Tenis Jahanje Veslanje Sinkronizirano plivanje Jedrenje Skijanje I ostale kineziološke aktivnosti, obzirom na interes studenata te materijalne i ostale nužne uvjete provođenja
 3. C program – kineziološke aktivnosti za studente s invaliditetom
 4. D program – izborne kineziološke aktivnosti za studente viših godina studija
 5. E program – auditorne vježbe: edukativne tribine, seminari, radionice, tečajevi i ostalo
 6. F program – putovanja i izleti s organiziranom nastavom iz TZK
 7. G program – sport: sportska poduka, natjecanja na razini fakulteta – SUFF, ZSSS-a, HASS-a, međunarodna, susreti

Ishodi učenja
 1. Objasniti neke mišićno-koštane poremećaje i vježbe njihove prevencije
 2. Brinuti o osobnom zdravlju kroz redovitu tjelovježbu
 3. Preporučiti kolegama kineziološke aktivnosti i objasniti dobrobit tjelovježbe
 4. Primijeniti nekoliko osnovnih i specifičnih vježbi zagrijavanja za pojedinu kineziološku aktivnost
 5. Kombinirati osnovne elemente pojedine kineziološke aktivnosti
 6. Usvojiti pravila pojedine kineziološke aktivnosti
 7. Pokazati pravilno izvođenje novih elemenata pojedine kineziološke aktivnosti
 8. Primijeniti vježbe istezanja za pojedinu kineziološku aktivnost
 9. Ponoviti zadane nove elemente pojedine kineziološke aktivnosti u serijama
 10. Osmisliti tjelovježbu u svrhu aktivnog provođenja slobodnog vremena
Metode podučavanja
1. metode prikazivanja motoričkog zadatka: metoda usmenoga izlaganja , metoda postavljanja i rješavanja, metoda oponašanja i poistovjećivanja, metoda pokazivanja (demonstracije) 2. metode učenja: sintetička, analitička, kombinirana, situacijska, vizualizacijska – nemotorička metoda 3. metode uvježbavanja: a) metoda uvježbavanja (usvajanja) nepoznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardnoga izvođenja, metoda predvježbi, metoda ponavljanja poznatoga b) metoda uvježbavanja (usavršavanja) poznatoga motoričkoga zadatka: metoda standardno-ponavljajućega izvođenja, metoda varijabilnoga izvođenja, metoda situacijskoga izvođenja 4. metode vježbanja: intervalna metoda vježbanja, varijabilna metoda vježbanja, kontinuirana metoda vježbanja 5. metode sigurnost: metoda sprječavanja ili prevencije, metoda čuvanja ili zaštite, metoda pomaganja ili asistencije 6. metode nadzora: metoda praćenja vježbanja, metoda usmjeravanja vježbanja, metoda zaustavljanja vježbanja 7. pomoćni postupci verbalne (brojanje, slogovanje, uzvikivanje) i neverbalne (pokazivanje (gestikulacija) rukama, pljeskanje, lupkanje, glazba, zviždanje) komunikacije 8. ostalo Odabrane metode rada koriste se po potrebi tijekom provedbe pojedinih kinezioloških aktivnosti.
Metode ocjenjivanja
Iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture studenti ne dobivaju brojčanu ocjenu, a za sada niti ECTS bod. Za izvršenje obveza na predmetu dobivaju potpis nastavnika, a uvjeti za dobivanje potpisa su prisustvovanje, zalaganje i aktivno sudjelovanje na 80% od ukupnog broja sati nastave (30 nastavnih sati semestralno po 2 sata tjedno po 45 min).

Obavezna literatura
 1. Nema obvezne literature iz predmeta Tjelesne i zdravstvene kulture budući da se ne polaže ispit. Studente se upućuje na literaturu vezanu uz tjelesnu i zdravstvenu kulturu, uz poboljšanje i očuvanje zdravlja, pravilnu prehranu, prevenciju nastanka ozljeda, povijest sporta, pravila sporta, načine i ciljeve treninga, važnost redovitog vježbanja tijekom cijelog života, novosti u svijetu sporta, rekreacije i kineziterapije.
Dopunska literatura
 1. 1. Zbornici radova ljetnih škola kineziologa RH. Dostupno na: http://www.hrks.hr/zbornici.htm 2. Tempus projekt Education for Equal Opportunities at Croatian Universities. Dostupno na : http://www.eduquality-hr.com/ 3. Neljak, B., Caput-Jogunica, R. (2012). Kineziološka metodika u visokom obrazovanju. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 4. Kulier, I. (2010). Zbogom debljino – strategija mršavljenja. Knjiga. Zagreb. V.B.Z. d.o.o. 5. Moore, A. (2010). Standardni plesovi. Zagreb: Znanje. 6. Milanović, D. (2009). Teorija i metodika treninga. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 7. Klavora, P. (2009). Introduction to kinesiology: a biophysical perspective. Toronto: Sport Books Publisher. 8. Mišigoj-Duraković, M. (2008). Kinantropologija – biološki aspekti tjelesnog vježbanja. Zagreb: Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 9. Škof, B. (2007). Šport po meri otrok in mladostnikov. Ljubljana: Univerza v Ljubljani, Fakulteta za šport. 10. Jukić, I., Marković. G. (2005). Kondicijske vježbe s utezima. Zagreb. Kineziološki fakultet Sveučilišta u Zagrebu. 11. Prskalo, I. (2004.) Osnove kineziologije, udžbenik za studente učiteljskih škola. Petrinja: Visoka učiteljska škola. 12. Sertić, H. (2004). Osnove borilačkih sportova, Zagreb. Kineziološki fakultet. 13. Janković, V., N. Marelić (2003) Odbojka za sve, Zagreb: Autorska naklada. 14. Wilson, L. (2003). Ultimate Guide to Cheerleading. New York. 15. Kulier, I. (2001). Što jedemo. Zagreb: Impress. 16. Anderson, B. (2001). Stretching. Zagreb: Gopal. 17. Čorak, N. (2001). Fitness Bodybuilding. Zagreb: Hinus. 18. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2001). Kontracepcija - vodič kroz metode i sredstva za spriječavanje trudnoće, Zagreb. 19. Clark, N. (2000). Sportska prehrana. Zagreb: Gopal. 20. Maheśvarananda, P. M. (2000). Sustav joga u svakodnevnom životu. Ibera Verlang, Beč. 21. Klinika za dječje bolesti Zagreb, Služba za reproduktivno zdravlje (2000). Spolno prenosive bolesti, Reproduktivno zdravlje, Metode i sredstva za zaštitu od trudnoće, Zagreb. 22. Mišigoj-Duraković, M. i sur. (1999). Tjelesno vježbanje i zdravlje. Zagreb: Fakultet za fizičku kulturu 23. Dick, F. W. (1997). Sports Training Principles. London. A C Black. Nastavnici nositelji pojedinih kinezioloških aktivnosti prate nastavnu i izvannastavnu aktivnost studenata na predmetu Tjelesne i zdravstvene kulture i izvršavanje obveza, te vode evidenciju o redovitosti pohađanja,aktivnosti, zalaganju na nastavi, što je uvjet su za potpis. Studenti povremeno ispunjavaju anketu namijenjenu unapređivanju kvalitete nastave na ovom predmetu. S obzirom na: - broj studenata/ica (cca 2000), - njihovu satnicu studijskih grupa, - izvođenje TZK izvan obavezne satnice studija, - materijalne i kadrovske uvjete rada, - interese studenata ne može se ostvariti i poštivati protokol (redoslijed) pohađanja iste kineziološke aktivnosti (kronologijom kakva je očekivana od programskih sadržaja TZK1 prema TZK4) u potpuno homogeniziranim grupama. Budući da ECTS Informacijski paket 2014./15. zahtjeva podjelu nastavne djelatnosti na TZK 1, 2, 3 i 4, a mi nismo studij, već obvezni predmet u strukturi studijskog programa, ishodi učenja predmeta definirani su tako da postoji međusobna kombinacija i umreženost između TZK 1, TZK 2, TZK 3 i TZK 4, čime studenti na svakoj razini predmeta (1-4) mogu pratiti programske sadržaje i ostvariti određenu razinu ishoda učenja. Studenti se mogu uključiti u izborne kolegije: Čovjek i sport (Odsjek za povijest), Sport u kulturi Dalekog istoka (Odsjek za kroatistiku).

Obavezan predmet na studijima
 1. Anglistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 2. Nederlandistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 3. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 4. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 5. Češki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 6. Etnologija i kulturna antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 7. Filozofija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 8. Filozofija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 9. Fonetika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 10. Francuski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 11. Germanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 12. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 13. Hungarologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 14. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 15. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 16. Informacijske znanosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 17. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 18. Komparativna književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 19. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 20. Kroatistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 21. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 22. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 23. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 24. Pedagogija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 25. Poljski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 26. Portugalski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 27. Povijest, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 28. Povijest, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 29. Povijest umjetnosti, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 30. Psihologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 31. Rumunjski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 32. Ruski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 33. Slovački jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 34. Sociologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 35. Sociologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 36. Španjolski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 37. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 38. Turkologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 39. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 40. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 41. Judaistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 42. Povijest i geografija; smjer: nastavnički, sveučilišni integrirani preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar
 43. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3. semestar
 44. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 3. semestar