Diplomski rad na studiju Germanistike

Naziv
Diplomski rad na studiju Germanistike
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
10
Šifra
124312
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
0

Cilj
Utvrditi da je pristupnik / pristupnica stekao/stekla znanja nužna za obavljanje prevoditeljske djelatnosti. Utvrditi da prevoditeljska vještina pristupnika kvalitetom zadovoljava zahtjeve prevoditeljske struke.
Sadržaj
  1. Prijevod stručnog ili znanstvenog teksta s njemačkoga na hrvatski (20 – 30 kartica teksta)
  2. Prijevod stručnog ili znanstvenog teksta s hrvatskoga na njemački (20 – 30 kartica teksta)

Ishodi učenja
  1. Student - pristupnik vlada hrvatskim i njemačkim jezikom u dovoljnoj mjeri da može prevoditi kompleksne tekstove s hrvatskog na njemački služeći se odgovarajućim leksikom, morfosintaktičkim strukturama, jezičnim registrom i tekstnom vrstom
  2. Student - pristupnik zna se služiti širokim spektrom jezičnih izvora - rječnicima, priručnicima, paralelnim tekstovima, Internetom
  3. Student - pristupnik vlada terminologijom stručnih jezika iz nekoliko područja i sposoban je brzo proširiti znanje iz terminologije u dodatnim područjima
  4. Student - pristupnik vlada hrvatskim i njemačkim jezikom u dovoljnoj mjeri da može prevoditi kompleksne tekstove s njemačkoga na hrvatski služeći se odgovarajućim leksikom, morfosintaktičkim strukturama, jezičnim registrom i tekstnom vrstom
Metode podučavanja
Individualne konzultacije
Metode ocjenjivanja
Numerička ocjena

Obavezna literatura
  1. Mary Snell-Hornby et al. (Hrsg.) (2006): Handbuch Translation. Tübingen: Stauffenburg.
  2. Pavlović, Nataša (2015): Uvod u teorije prevođenja, Leykam international.
Dopunska literatura
  1. Magloire Kengne Fokoua ( 2009): Methodische Probleme der Übersetzung. Unter besonderer Berücksichtigung der Übersetzungsprozeduren. Verlag Dr. Kovac, Hamburg.

Obavezan predmet na studijima
  1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij