Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)

Naziv
Trst u talijanskoj književnosti (III. skupina)
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
51211
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Upoznavanje s djelima talijanskih pisaca (iz 20. stoljeća i suvremenicima) koji su pisali o Trstu te povijesnim, društvenim i kulturološkim kontekstom u kojem su djelovali i pritom stvorili specifičnu "tršćansku književnost".
Sadržaj
 1. 1. Identitet grada na granici
 2. 2. Može li književna republika stati u koordinate grada?
 3. 3. Kras, okvir grada (Scipio Slataper, Il mio carso)
 4. 4. Austrijski multikulturni Trst i talijanska proza (Italo Svevo, romani)
 5. 5. Romani, novele, teatar (Svevo)
 6. 6. Trst i jedna žena, svijet u mikrokozmu (Saba)
 7. 7. Poezija, proza (Saba)
 8. 8. Poezija (Marin, Giotti)
 9. 9. Tršćanski anonim (Voghera)
 10. 10. Cergoly, Bazlen
 11. 11. Grad kao zona (Quarantotti Gambini, Maier, Bettiza, Tomizza i dr.)
 12. 12. Nova granica, nova povijest (Tomizza, Magris i dr.)
 13. 13. Tršćanske književnice
 14. 14. Suvremeni tršćanski pisci (Rumiz, Covacich i dr.)
 15. 15. Rezime (eventualno:putovanje u Trst: topografija književnog i kulturnog Trsta 15. Rezime (eventualno:putovanje u Trst: topografija književnog i kulturnog Trsta 15. Rezime (eventualno:putovanje u Trst: topografija književnog i kulturnog Trsta 15. Rezime (eventualno:putovanje u Trst): topografija književnog i kulturnog Trsta

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći nabrojiti, razlikovati i definirati književne rodove, vrste i žanrove, metričke i versifikacijske obrasce te stilske figure na hrvatskom i talijanskom jeziku
 2. Studenti će moći prepoznati i definirati osnovne književnoteorijske i književnokritičke pojmove nužne za analizu književnoga djela na hrvatskom i talijanskom jeziku
 3. Studenti će moći upotrijebiti znanje o književnim rodovima, vrstama i žanrova, metričkim i versifkacijskim obrascima te stilskim figurama u analizi književnih tekstova
 4. Studenti će moći sažeti, izraziti svojim riječima na talijanskom jeziku te protumačiti osobitosti djela novije talijanske književnosti koji su pisali o Trstu
 5. Studenti će moći nabrojiti najvažnije autore i djela "tršćanske književnosti" i pridružiti ih odgovarajućim književno-povijesnim razdobljima i književnostilskim formacijama
 6. Studenti će moći povezati pojedino djelo i/ili autorski opus s temeljnim spoznajama o književnostilskim formacijama i književnopovijesnim razdobljima i analizirati ga u tom kontekstu
 7. Studenti će moći identificirati i komentirati kulturne, društvene i povijesne obrasce i pojave u talijanksoj književnosti vezanoj uz tršćanski kontekst
Metode podučavanja
Predavanja, prezentacije, analiza kritičkih, proznih i pjesničkih tekstova, diskusija u seminaru, mentorstvo pri izradi seminarskog rada.
Metode ocjenjivanja
a) redovno pohađanje nastave b) sudjelovanje u grupnim seminarskim raspravama o pročitanim tekstovima c) izrada i prezentacija seminarskog rada: analiza i interpretacija teme po izboru d) pismeni (test) i usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. E. Guagnini, La letteratura triestina, Enc. Einaudi; Bruno Maier, La letteratura triestina; Dimensione Trieste 1987; A.Ara - C.Magris, Trieste identit? di frontiera, 1987; J. Carry, Trieste, 1993. Izbor iz djela sljedećih pisaca: I. Svevo, S. Slataper, U. Saba, B. Marin, V. Giotti, G. Voghera, C.L. Cergoly, R. Bazlen, P.A. Quarantotti Gambini, B. Maier, F. Tomizza, E. Bettiza, C. Magris, M. Covacich i dr.
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar
 2. Talijanistika, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar