Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja

Naziv
Tumačenje teksture zidova kao stratigrafskog sloja
Organizacijska jedinica
Odsjek za arheologiju
ECTS bodovi
3
Šifra
125566
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Cilj je usvojiti znanje prepoznavanja zidova tj. zidanih struktura kroz arheološku stratigrafiju kroz sva povijesna razdoblja. Osim usvajanja tehnika gradnje zidova studenti će steći znanja prepoznavanja zidova prema stratigrafiji stvaranoj tijekom vremena kao dio kontinuiranih transformacija. Sve analize i sva opažanja o zidovima ne predstavljaju samo osnovno arheološko znanje, već su od izuzetne koristi i u budućim intervencijama, u smislu restauracije i konsolidacije zidnih struktura. Nakon ovakvog opažanja i istraživanja zidova moguće je rekonstruirati evoluciju struktura uz pomoć promjena koje se na zidanim strukturama mogu opaziti tijekom vremena.
Sadržaj
 1. Uvod (osnovni pojmovi)
 2. Proučavanje povijesti zidanih struktura – povijesni izvori
 3. Materijali – glina, kamen, drvo, opeka
 4. Tehnologija građenja
 5. Analize i tehnike građenja zidanih struktura
 6. Tumačenje stratigrafije – zidovi kao dio stratigrafske cjeline
 7. Tehnike gradnje zidova u prapovijesti
 8. Tehnike gradnje zidova u antici
 9. Tehnike gradnje zidova u srednjem vijeku i novom vijeku
 10. Crtanje i interpretacija stratigrafije zidova
 11. Umjetnost na zidovima – dekoracije
 12. Analiza sastava matriksa i interpretacija
 13. Postupak na terenu: metode mjerenja i snimanja zidova (metode fotogrametrijske rekonstrukcije)
 14. Studije poznatih slučajeva: primjeri konsolidacije i obnavljanja
 15. Pismeni kolokvij

Ishodi učenja
 1. Analizirati i razumjeti arheološku stratigrafiju.
 2. Razumjeti metode mjerenja i snimanja zidanih struktura.
 3. Interpretirati arheološke skice sa zidanim strukturama.
 4. Opisati načine prezentacije, rekonstrukcije i konzervacije zidova.
 5. Upoznati se s osnovnim pojmovima o zidanim strukturama.
 6. Razlikovati različite vrste građevinskih materijala.
 7. Usvojiti znanja o tehnikama građenja kroz povijesna razdoblja.
Metode podučavanja
Tijekom predavanja koristit će se razni socijalno-djelatni oblici rada: frontalni, individualni i grupni oblik, te praktične radionice. Analiza osnovnih karakteristika i interpretacija zidova i zidanih struktura prema objavljenoj građi iz svih povijesnih razdoblja. Kroz predavanja i projekcije studenti se pripremaju za pismeni rad.
Metode ocjenjivanja
Tijekom semestra kolokviji i pismeni ispit.

Obavezna literatura
 1. Riccardo Frankovich, Robert Hodges, Villa to Village - transformation of the Roman Countryside in Italy c. 400-1000, London.
 2. Marcus Vitruvius Pollio, De architectura libri decem, Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, 1997.
Dopunska literatura
 1. Branko Crnković, Ljubo Šarić, Građenje prirodnim kamenom, Rudarsko geološko-naftni fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb, 1992.
 2. Mate Suić, Antički grad na istočnom Jadranu, Zagreb, 1976.
 3. Julian Henderson, The Science and Archaeology of Materials: An Investigation of Inorganic Materials. Routledge, New York, 2001
 4. Illston J.M., Construction Materials, their nature and behavior, E&FN SPaN Chapman &Hall, London-Glasgow-New Y ork- Tokyo-Melburne-Madras, 1994.
 5. Mikoč, M.; Građevni materijali, Građevinski fakultet Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera, Osijek, 2006.
 6. Silvia Cadamuro, Serena Zanetto, Dal fortilizio alla corte murata...in castellario Flagonee, Dipartimento di studi Umanistici, Universita Ca Foscari, Venezia, 2011.
 7. Archeologia dell' Architettura, Supplemento ad archeologia medievale, Padova-Genova-Siena. (časopis-odabrana poglavlja)

Izborni predmet na studijima
 1. Arheologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 6. semestar
 2. Arheologija, sveučilišni preddiplomski jednopredmetni studij, 6. semestar