Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (I)

Naziv
Turski jezik: ustroj / kontrastiranje / prevođenje (I)
Organizacijska jedinica
Katedra za turkologiju
ECTS bodovi
7
Šifra
117831
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
15
Lektorske vježbe
75

Cilj
usvojiti znanja naznačena u opisu sadržaja ovoga predmeta.
Sadržaj
 1. Prijevodni ekvivalenti turskih glagolskih imenica u tekstovima iz publicistike. Analiza teksta i prijevod na hrvatski; konverzacijske vježbe.
 2. Prijevodni ekvivalenti turskih participa u tekstovima iz publicistike. Analiza teksta i prijevod na hrvatski; konverzacijske vježbe.
 3. Prijevodni ekvivalenti turskih proparticipa u tekstovima iz publicistike. Analiza teksta i prijevod na hrvatski; konverzacijske vježbe.
 4. Prijevodni ekvivalenti turskih proparticipa u tekstovima iz publicistike. Analiza teksta i prijevod na hrvatski; konverzacijske vježbe.
 5. Prijevodni ekvivalenti turskih gerunda u tekstovima iz publicistike. Analiza teksta i prijevod na hrvatski; konverzacijske vježbe.
 6. Prijevodni ekvivalenti turskih infinitnih glagolskih vremena u tekstovima iz publicistike. Analiza teksta i prijevod na hrvatski; konverzacijske vježbe.
 7. Prijevodni ekvivalenti turske vezničke subordinacije u tekstovima iz publicistike. Analiza teksta i prijevod na hrvatski; konverzacijske vježbe.
 8. Ponavljanje i provjera znanja.
 9. Prijevod tekstova iz publicistike s hrvatskog na turski. Izlaganje seminara; konverzacijske vježbe.
 10. Prijevod tekstova iz publicistike s hrvatskog na turski. Izlaganje seminara; konverzacijske vježbe.
 11. Prijevod tekstova iz publicistike s hrvatskog na turski. Izlaganje seminara; konverzacijske vježbe.
 12. Prijevod tekstova iz publicistike s hrvatskog na turski. Izlaganje seminara; konverzacijske vježbe.
 13. Prijevod tekstova iz publicistike s hrvatskog na turski. Izlaganje seminara; konverzacijske vježbe.
 14. Prijevod tekstova iz publicistike s hrvatskog na turski. Izlaganje seminara; konverzacijske vježbe.
 15. Priprema za ispit.

Ishodi učenja
 1. strukturirati vlastiti tekst na turskom jeziku i prilagoditi ga komunikacijskoj situaciji
 2. samostalno prevoditi publikacijske tekstove različitih razina složenosti s turskog na hrvatski jezik tako da postignu gramatičku, stilsku i komunikacijsku prihvatljivost
 3. samostalno s hrvatskog na turski jezik prevoditi jednostavnije publikacijske tekstove
 4. razumjeti duže govore i predavanja, pratiti složenu argumentaciju, razumjeti i prevoditi televizijske programe i filmove na standardnom turskom jeziku
 5. spontano i tečno komunicirati u društvenim i poslovnim situacijama te aktivno sudjelovati u raspravama obrazlažući svoja stajališta
Metode podučavanja
Vježbe i seminar; testovi i provjere znanja tijekom studija; aktivno sudjelovanje u nastavi (čitanju, prevođenju, konverzaciji).
Metode ocjenjivanja
Završni (pismeni i usmeni) ispit. Napomena: Završna ocjena uključuje i vrednovanje rada i uspjeha studenta tijekom semestra.

Obavezna literatura
 1. Čaušević, E. (1996.), Gramatika suvremenoga turskog jezika, Zagreb.
 2. The Structure of Turkic. In: The Turkic Languages (1998.), ed. by L. Johanson and É. Á. Csató. London, New York.
 3. Čaušević, E. (1994.), Struktura turske rečenice. Prilog kontrastivnoj analizi sintakse turskog i hrvatskog jezika. U: Suvremena lingvistika 37. 1994. 5-34.
Dopunska literatura
 1. Grönbech, K. (2000.), Türkçenin yapısı (çeviren M. Akalın), Ankara.
 2. Slobin, D. I. & Zimmer, K. (1986.), Studies in Turkish Linguistics. Amsterdam, Philadelphia.
 3. Cankay, S. (1988.), Untersuchungen zu den redeeinleitenden Verben im Deutschen und Türkischen: kontrastive Sprachanalyse, Oberhausen.
 4. Sebütekin, H. (1971.), Turkish-English Contrastive Analysis, The Hague, Paris.

Obavezan predmet na studijima
 1. Turkologija, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij, 3. semestar