Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina

Naziv
Učenički jezici - analiza pogrešaka i vrednovanje znanja i vještina
Organizacijska jedinica
Odsjek za germanistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
118027
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Seminar
30

Cilj
osposobiti studente za analizu i vrednovanje jezične produkcije učenika njemačkog kao stranog jezika
Sadržaj
 1. Uvod u kolegij. Pojam i razvoj teorije međujezika
 2. Sekvence stjecanja jezičnih elemenata u neformalnim i u formalnim kontekstima učenja drugog jezika (stjecanje rečeničnih modela i morfologije)
 3. Utjecaj materinskog i drugih jezika, pojam interferencije
 4. Analiza usmenih i pismenih primjera jezične produkcije učenika njemačkog jezika kojima je hrvatski jezik materinski
 5. Lingvistička analiza pogrešaka i mogućnosti interpretacije uzroka
 6. Komunikacijska analiza pogrešaka
 7. Uspoređivanje pogrešaka s nastavnim programima
 8. Usporedba s učeničkim jezicima u neformalnim kontekstima učenja, komunikacijske strategije
 9. Individualni i nastavni faktori koji utječu na rezultat usvajanja drugog jezika
 10. Mogućnosti reagiranja na pogreške: postupci korekture i savjetovanje
 11. Utvrđivanje stupnja jezične kompetencije, globalno i u pojedinim segmentima (izgovor, gramatika, vokabular, razumijevanje slušanjem, govor i pisanje)
 12. Europski referentni okvir.
 13. Nacionalni ispit znanja
 14. Državna matura
 15. Sinteza i evaluacija.

Ishodi učenja
 1. procijeniti individualne i nastavne faktore koji utječu na rezultat usvajanja drugog jezika
 2. reagirati na pogreške: primijeniti prikladne postupke korekture i pružiti savjete
 3. utvrditi stupanj jezične kompetencije, globalno i u pojedinim segmentima (ZEROJ, Nacionalni ispit znanja, Državna matura)
 4. pripremiti učenike za Nacionalni ispit znanja njemačkog jezika
 5. pripremiti učenike za Državnu maturu iz njemačkog jezika
 6. definirati pojam međujezika i objasniti razvoj teorije međujezika
 7. izložiti sekvence stjecanja jezičnih elemenata u neformalnim i formalnim kontekstima učenja drugog jezika
 8. nabrojiti i objasniti uzroke pojavljivanja jezičnih pogrešaka (interlingualni, intralingualni... uzroci)
 9. analizirati usmene i pismene primjere jezične produkcije učenika njemačkog jezika kojima je hrvatski jezik materinski
 10. interpretirati pogreške koje se pojavljuju u usmenim i pismenim primjerima jezične produkcije učenika njemačkog jezika kojima je hrvatski materinski
Metode podučavanja
Izlaganja, analize primjera, diskusije, simulacije slučaja, grupni i individualni rad, praktične vježbe.
Metode ocjenjivanja
usmeni i pismeni zadaci tijekom semestra

Obavezna literatura
 1. Diehl, Erika et.a. (2000): Grammatikunterricht: Alles für der Katz? Untersuchungen zum Zweitsprachenerwerb Deutsch. Tübingen: Niemeyer.
 2. Europarat (2001): Gemeinsamer europäischer Referenzrahmen. Berlin usf.: Langenscheidt.
 3. Häusler, M. (2003): "Schreibkompetenz kroatischsprachiger Deutschlerner". In: Zagreber germanistische Beiträge 12, str. 149-175.
Dopunska literatura
 1. Koeppel, Rolf (2013): Deutsch als Fremdsprache – Spracherwerblich reflektierte Unterrichtspraxis, 2. überarbeitete Auflage, Schneider Verlag Hohengehren - Konjevod, A. (2011): Kontrastivni pristup nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade preterita u njemačkom jeziku / Strani jezici: časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 40 (2011), 1, str. 43-59.
 2. Konjevod, A. (2011): Kontrastivni pristup nastavi stranoga jezika: analiza i prijedlog obrade preterita u njemačkom jeziku / Strani jezici: časopis za unapređenje nastave stranih jezika, 40 (2011), 1, str. 43-59.

Izborni predmet na studijima
 1. Germanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij