Ukrajinska usmena književnost

Naziv
Ukrajinska usmena književnost
Organizacijska jedinica
Katedra za ukrajinski jezik i književnost
ECTS bodovi
2
Šifra
51344
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski

Cilj
Upoznavanje studenata s osnovnim djelima, pojmovima i klasifikacijom ukrajinske usmene književnosti. Kolegij usmjeren na učenje i spoznaju osobitosti nastanka i razvoja ukrajinske usmene književnosti.
Sadržaj
 1. Obilježja svjetonazornog sustava ukrajinskog folklora (Pretkršćanska vjerovanja starih slavena. Magija i mitologija. Poganstvo.).
 2. Kultovi. Folklor i folkloristika. Periodizacija folklora. Smjerovi i škole folkloristike. Folklor i književnost.
 3. Kršćanstvo i njegov utjecaj na razvoj ukrajinskog narodnog usmenog stvaralaštva. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda zimskog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 4. Herojski ep. Ukrajinske dume.
 5. Herojski ep. Bylyny. Povijesne pjesme.
 6. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda proljetnog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 7. Obiteljsko obredno stvaralaštvo.
 8. Balade.
 9. Lirske pjesme.
 10. Bajke.
 11. Legende. Perekazy i buvaljščyny.
 12. Paremiografija (Povijesni razvoj paremija, vrste paremija i njihovo istraživanje). Zagonetke.
 13. Dječji folklor.
 14. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda ljetnog ciklusa. Žanrovi i djela.).
 15. Kalendarsko-obredno stvaralaštvo (Ritualno-mitološki temelji obreda jesenskog ciklusa. Žanrovi i djela.).

Ishodi učenja
 1. - opisati i komentirati određene kulturne, povijesne i društveno-političke procese u Ukrajini koji nalaze svoj odraz u usmenoj književnosti (povijesnim pjesmama, dumama i t.d.)
 2. - izdvojiti nacionalne osobitosti na primjeru pojedinih djela ukrajinske usmene književnosti
 3. - primijeniti temeljne spoznaje o klasifikaciji usmene književnosti u imenovanju i opisu djela ukrajinske usmene književnosti
 4. - imenovati i izdvojiti relevantne obrasce pojedinih djela ukrajinske usmene književnosti
 5. - nabrojati i prepoznati pojedine pojavnosti u ukrajinskoj usmenoj književnosti u odnosu na društveno-povijesni kontekst
 6. - opisati specifičnosti kulturno-povijesnog razdoblja nastanka (formiranje poganstva i kasnije prihvaćanje kršćanstva) i formiranja ukrajinske usmene književnosti
 7. - definirati razliku između usmene i pisane književnosti.
Metode podučavanja
Interakcija između nastavnika i studenata. Proučavanje usmene književnosti s posebnim naglaskom na upoznavanju „ teksta”. Uporaba ilustrativne građe , audio – vizualne informacije.
Metode ocjenjivanja
Usmeni ispit

Obavezna literatura
 1. Ю. Солод. Українська класична література. Конспект. - Київ: Світло знань, 2008. - 448 с.
Dopunska literatura
 1. D. Poljak Makaruha, Ukrajinska usmena balada, Hrv.-ukr. društvo, Zagreb 2007.
 2. Istorični pisnji, Kijev, 1970.
 3. Ukrajinski prikazki, prislivja i take inše, Kijev 1993.
 4. Ukrajinski narodni kazki, Kijev 1986.
 5. G.Nudha, Ukrajinska narodna balada, UMLŠ 1968.

Izborni predmet na studijima
 1. Ukrajinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar