Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2.

Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 2.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124523
Semestri izvođenja
ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine C1 po ZEROJ-u
Sadržaj
 1. Modul 1 - Comicita': ridi che ti passa: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 2. Modul 1 - Comicita': ridi che ti passa: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 3. Modul 1 - Comicita': ridi che ti passa: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 4. Modul 2 - Percorsi turistici: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 5. Modul 2 - Percorsi turistici: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 6. Modul 2 - Percorsi turistici: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 7. Modul 2 - Percorsi turistici: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 8. Pismena provjera; pisanje eseja na jednu od obrađenih tema
 9. Modul 3 - Ci stiamo giocando l'ambiente: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 10. Modul 3 - Ci stiamo giocando l'ambiente: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 11. Modul 3 - Ci stiamo giocando l'ambiente: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 12. Modul 4 - Scienza: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 13. Modul 4 - Scienza: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 14. Modul 4 - Scienza: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jezik i obrnuto, pisanje eseja
 15. Pismena provjera; pisanje eseja na jednu od obrađenih tema

Ishodi učenja
 1. Razumjeti bez napora sve elemente složenih tekstova iz raznih područja (humor, turizam, ekologija, prirodne znanosti).
 2. Prepoznati implicitna značenja u zadanim tekstovima.
 3. Samostalno i bez pripreme usmeno sažeti duže tekstove.
 4. Izraziti suptilne značenjske nijanse u tekstovima.
 5. Sudjelovati bez poteškoća i bez prethodne pripreme u razgovoru o aktualnostima na društveno relevantne teme.
 6. Opširno izraziti svojim riječima vlastiti stav o raznim temama
 7. Analizirati prijevodnom metodom složene stručne tekstove.
 8. Pismeno producirati dobro strukturirani tekst (sažetak, sastavak, esej).
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja,prevođenja na oba jezika (hrvatski i talijanski i obrnuto), pisanja (sažetaka, eseja na zadanu temu). Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Bozzone Costa R. (2007), Viaggio nell’italiano. Corso di lingua e cultura italiana per stranieri, Torino, Loescher
 2. Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli, E., Ghezzi C. (2013), Nuovo Contatto C1, Torino, Loescher Editore
 3. Salvi G., Vanelli L. (2004), Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino
Dopunska literatura
 1. Deanović M., Jernej J. (2006),Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga
 2. Deanović M., Jernej J. (2008), Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga
 3. Luppi A., Jernej A. (2000),Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga
 4. Luppi A., Jernej A. (2007), Hrvatsko-talijanski poslovni rječnik /Dizionario commerciale croato- italiano, Zagreb, Školska knjiga
 5. Zingarelli N. (2013), Lo Zingarelli 2014, Bologna, Zingarelli

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij