Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1

Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 1
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
117865
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
-povećavanje jezično--komunikativne kompetencije do razine B2+ prema ZEROJ-u -razvijanje jezično prevoditeljskih sposobnosti razvijanje i produbljivanje interkulturalne kompetencije
Sadržaj
 1. M1 Geografia: la montagna • U1 Friuli-Venezia Giulia(da Qua e là per l’Italia): quiz (scritto) • U1 Friuli Venezia Giulia “ A Trieste”, da Nata in Istria di A. Mori) 1 e 2. • U1 Osterie in Friuli (audio) • Lelio Luttazzi: El can de Trieste (audio)n
 2. M1 Geografia: la montagna • “Andare in montagna” pp 122-125 • Opuscolo turistico (traduzione cro-ita) • Mauro Corona: intervista radio (audio) • Mauro Corona: la montagna (lettura)
 3. M1 Geografia: la montagna • Mauro Corona Campiello (trama e recensione) • Marco Paolini: il Vajont (video)
 4. M2 Società: l’architettura • Periferia e centro (“Pisa nel nuovo millennio”) • Architetti italiani (introduzione) • Pisa: Piazza del nuovo millennio (audio)
 5. M2 Società: l’architettura • Architettura contemporanea (“A Roma la grande architettura arriva in periferia”) pp 143-146 • Vieni via con me/Che tempo che fa: Renzo Piano (video)
 6. M2 Società: l’architettura • Massimiliano Fuksas Ferrari Maranello (video) • Focus su Gae Aulenti (lettura)
 7. Revisione 1 A. produzione scritta (traduzione in ita e uso della lingua su temi e strutture dei moduli 1-2) B. Comprensione del testo scritto e orale e uso della lingua (moduli 1-2)
 8. M3 Arti: il cinema • U1 Storia e generi del cinema pp 150/52 • IX Mostra del cinema italiano contemporaneo: il festival di ve; 2014 trame e trailer dei 5 film (video e lettura)
 9. M3 Arti: il cinema • Essere attrice ieri e oggi: Sophia Loren bio scritta e Isabella Ragonese • IX Mostra del cinema italiano contemporaneo: intervista a Pif video
 10. M3 Arti: il cinema • Trama e recensione (Mazzacurati) • IX Mostra del cinema italiano contemporaneo: intervista attori (lettura?)
 11. M4 Arti: a canzone d’autore italiana • Sanremo e la storia della canzone italiana (fotocopia) • Cantautori: De Gregori Titanic (video
 12. M4 Arti: a canzone d’autore italiana • Colonne sonore, musica da film. Gli autori: Nicola Piovani • Cantautori: Daniele Silvestri (video)
 13. M5 Lingua: il giovanilese • Dare del rompic e dire . (Magari, pp 175/77) • Fiorello: i Pischelli (video) • La lingua dei giovani TG2 (video)
 14. M5 Lingua: il giovanilese • Piccolo viaggio intorno alla parolaccia (Magari, pp. 182/84) • Cesare Segre: Parole e Volgarità (scritto) • il Giovanilese (scritto
 15. Revisione 2 A.Produzione scritta (traduzione e uso della lingua su temi e strutture dei dei moduli 3-5) B. Comprensione del testo scritto e orale e uso della lingua (moduli 3-5)

Ishodi učenja
 1. razumijevanje i analiziranje različitih tipova pismenih i usmenih tekstova
 2. proizvodnja različitih pisanih i govornih tipova tekstova, ovisno o njihovoj funkciji i primatelju
 3. izražavnje vlastitih stavova i mišljenja o njekoj temi
 4. argumentirano sučeljavanje sa sugovornicima na zadanu temu.
 5. kritičko vrednovanje određenoga pisanoga ili govorenog teksta s obzirom na njegove jezično-komunikativne značajke
Metode podučavanja
Kolegij je artikuliran u pet tematskih modula od kojih se svaki sastoji od nekoliko nastavniih jedinica. Metodički pristup jest ona koji stimulira komunikativni pristup, tj. integrirano njegovanje sve četiri vještine kroz stalnu interakciju između profesora i studenta /studenata. Aktivnosti i zadatci predviđeni nastavnim procesom odvijaju se kroz individualni rad ili rad u paru kod rješavanja manjih projekata. Didaktički materijali raznoliki su i heterogeni na medij (pisani, audio, video) te odražavaju različite tekstualne vrste s kojima se studenti sreću tijekom semestra posredstvom kojih su obrađene određene teme vezane za talijanski jezik, književnost te kulturu i civilizaciju.
Metode ocjenjivanja
Kolegij predviđa polaganje završnog pismenog ispita (prijevod i kraći samostalni pismeni rad) kao i usmenog ispita (u kojemu se samostalno govori o nekoj od tema koje su se tokom semestra obrađivale ili se odgovara na usmeno postavljena pitanja) na jednom od ponuđenih rokova tijekom ispitnih razdoblja. Tijekom semestra će se provesti dvije revizije (1 i 2), koje predstavljaju svojevrnu pripremu za završni ispit. Završna je ocjena sinteza uspeha pokazanoga na pismenom i usmenom ispitu koja, nužno, ne mora odgovarati prosječnoj ocjeni, a na njezino formiranje utječu zalaganje i aktivnost studenta u nastavi tijekom semestra kao i uspješnost u rješavanju zadanih zadaća.

Obavezna literatura
 1. Cusimano L., Ziglio L. (2008), Qua e là per l'Italia, Firenze, Alma Edizioni
 2. De Giuli A., Guastalla C., Naddeo C.M. (2013) In Nuovo Magari, Firenze, Alma Edizioni
 3. Pittano G. (2006), Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli
 4. Zingarelli N. (2013), Lo Zingarelli 2014, Bologna, Zingarelli
 5. Serianni L. (con la collab. di A. Castelvecchi), (1988), Grammatica italiana: Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme, costrutti, Torino, UTET
Dopunska literatura
 1. Luppi A., Jernej A. (2000),Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga
 2. Luppi A., Jernej A. (2007), Hrvatsko-talijanski poslovni rječnik /Dizionario commerciale croato- italiano, Zagreb, Školska knjiga
 3. Tiberii P. (2012), Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in Italiano. Bologna, Zanichelli
 4. Salvi G., Vanelli L. (2004), Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino
 5. http://www.accademiadellacrusca.it
 6. http://www.corriere.it/
 7. http://www.lastampa.it/archivio-storico/
 8. http://www.rai.it/

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij