Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2.

Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) I. 2.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
124524
Semestri izvođenja
zimski, ljetni
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
-povećavanje jezično--komunikativne kompetencije do razine C1 prema ZEROJ-u -razvijanje jezično prevoditeljskih sposobnosti -razvijanje i produbljivanje interkulturalne kompetencije
Sadržaj
 1. M1 Società' psicologia: L'Italia sul lettino dell analista A cosa serve la psicologia, Raffaele Morelli, Riza psicosomatica (video); segreteria telefonica ironica (ascolto/scrittura); Garzantina: disturbi della personalità
 2. M1 Società - psicologia: Lei ha il compesso di Edipo Riza DVD del benessere. L'ansia (video)
 3. M 1 Società - psicologia: Psicologi in classe per comabattere il disagio / doppio cognome per i nuovi nati Piero Angela, psicloloiga dell'insolito 4: perché funzionano oroscopi e veggenti
 4. M2 Lingua - mede e tic verbali: Le amministgrazioni pubbliche non sanno comunicare neanche le buone notizie In qualche modo e quant'altro (analisi del testo scritto)
 5. M 2 Linuga - mode e tic verbali: Manuale di scrittura per le amministrazioni pubbliche (accademia diplomatica) B. Severgnini: 3 minuti e una parola (video)
 6. Revisione formativa 1: A. Produzione scritta (tipologie testuali (moduli 1-2) B: Comprensione del testo scritto e orale e uso della lingua (m.1-2)
 7. M 3 Arti - comicità: Achille piè veloce di S. Benni Bergonzoni: monologo (video)
 8. M 3 Arti - comicità: Intervista a Luttazzi "Mistero Buffo", Dario Fo: la resurrezione di Lazzaro (video)
 9. M 3 Arti - comicità: Barzellette, stereotipi ecc. in italiano e croato; Ivo Brešan - autore satirico croato; Queneau: "Lezione di stile" Comici televisivi (video)
 10. M 4 Lingua: Lingue e dialetti d'Italia ("Magari"); Beccaria: lingua e dialetti Paolo Damiani: "Dirindena, Non Potho reposare" da "Al tempo che verrà
 11. M 4 Lingua: lingue e dialetti d'Italia: Un de profundis per il dialetto. La deriv linguistica dell'italiano (P. Trifone, da "La storia ...); ricetta di cucina (dialetto)
 12. M 5 Storia - Cosa nostra: "Mafia e cosa nostra", testo da "Magari" Il film "I cento passi" (video)
 13. M 5 Storia - Cosa nostra: Mafia, il potere delle done (Corriere della sera) Il film: "I cento passi"
 14. M 5 Storia - Cosa nostra: Criminalità organizzata in Europa e in Croazia; beni confiscati alla mafia, Totò Riina Giovani Falcone, intervista (video)/ Don Ciotti LIbera
 15. Revisione formativa 1: A. Produzione scritta (tipologie testuali (moduli 3-5) B: Comprensione del testo scritto e orale e uso della lingua (m.3-5)

Ishodi učenja
 1. razumijevanje i analiziranje različitih tipova pismenih i usmenih tekstova
 2. proizvodnja različitih pisanih i govornih tipova tekstova, ovisno o njihovoj funkciji i primatelju
 3. izražavnje vlastitih stavova i mišljenja o njekoj temi
 4. argumentirano sučeljavanje sa sugovornicima na zadanu temu.
 5. kritičko vrednovanje određenoga pisanoga ili govorenoga teksta s obzirom na njegove jezično-komunikativne značajke
 6. kritičko uspoređivanje jezičnih struktura s obzirom na njihovu učinkovitost u stvarnoj situaciji
Metode podučavanja
Kolegij je artikuliran u pet tematskih modula od kojih se svaki sastoji od nekoliko nastavniih jedinica. Metodički pristup jest ona koji stimulira komunikativni pristup, tj. integrirano njegovanje sve četiri vještine kroz stalnu interakciju između profesora i studenta /studenata. Aktivnosti i zadatci predviđeni nastavnim procesom odvijaju se kroz individualni rad ili rad u paru kod rješavanja manjih projekata. Didaktički materijali raznoliki su i heterogeni na medij (pisani, audio, video) te odražavaju različite tekstualne vrste s kojima se studenti sreću tijekom semestra posredstvom kojih su obrađene određene teme vezane za talijanski jezik, književnost te kulturu i civilizaciju.
Metode ocjenjivanja
Kolegij predviđa polaganje završnog pismenog ispita (prijevod i kraći samostalni pismeni rad) kao i usmenog ispita (u kojemu se samostalno govori o nekoj od tema koje su se tokom semestra obrađivale ili se odgovara na usmeno postavljena pitanja) na jednom od ponuđenih rokova tijekom ispitnih razdoblja. Tijekom semestra će se provesti dvije revizije (1 i 2), koje predstavljaju svojevrnu pripremu za završni ispit. Završna je ocjena sinteza uspjeha pokazanoga na pismenom i usmenom ispitu koja, nužno, ne mora odgovarati prosječnoj ocjeni, a na njezino formiranje utječu zalaganje i aktivnost studenta u nastavi tijekom semestra kao i uspješnost u rješavanju zadanih zadaća.

Obavezna literatura
 1. Serianni L. (con la collab. di A. Castelvecchi), (1988), Grammatica italiana: Italiano comune e lingua letteraria. Suoni, forme, costrutti, Torino, UTET
 2. Cusimano L., Ziglio L. (2008), Qua e là per l'Italia, Firenze, Alma Edizioni
 3. Pittano G. (2006), Sinonimi e contrari, Dizionario fraseologico delle parole equivalenti, Bologna, Zanichelli
 4. Tiberii P. (2012), Dizionario delle collocazioni. Le combinazioni delle parole in Italiano. Bologna, Zanichelli
 5. http://www.accademiadellacrusca.it
Dopunska literatura
 1. Luppi A., Jernej A. (2000),Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga
 2. Luppi A., Jernej A. (2007), Hrvatsko-talijanski poslovni rječnik /Dizionario commerciale croato- italiano, Zagreb, Školska knjiga
 3. Trifone P., Palermo M. (2000), Grammatica italiana di base, Bologna, Zanichelli
 4. http://dizionari.corriere.it/dizionario_italiano/
 5. http://europa.eu/index_it.htm
 6. http://www.italica.rai.it/
 7. http://www.lastampa.it/archivio-storico/

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij