Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1.

Naziv
Usmena i pismena kompetencija (opći jezik i jezici struka) II. 1.
Organizacijska jedinica
Odsjek za talijanistiku
ECTS bodovi
4
Šifra
117866
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Lektorske vježbe
60

Cilj
Razviti jezično-komunikacijsku kompetenciju do razine C1 po ZEROJ-u
Sadržaj
 1. Uvodno predavanje - upoznavanje s predmetom, pojašnjavanje studentskih obveza i opterećenja.
 2. Modul 1 - Italia in controluce: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jeziki i obrnuto
 3. Modul 1 - Italia in controluce: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 4. Modul 1 - Italia in controluce: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 5. Modul 2 - Economia e lavoro: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jeziki i obrnuto
 6. Modul 2 - Economia e lavoro: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 7. Modul 2 - Economia e lavoro: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 8. provjera znanja
 9. Modul 3 - Cibo per la mente: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jeziki i obrnuto
 10. Modul 3 - Cibo per la mente: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 11. Modul 3 - Cibo per la mente: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 12. Modul 4 - Nord e Sud: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura, prijevodi s hrvatskog na talijanski jeziki i obrnuto
 13. Modul 4 - Nord e Sud: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 14. Modul 4 - Nord e Sud: obrada tekstova, gramatičkih, sintaktičkih i jezičnih struktura
 15. provjera znanja

Ishodi učenja
 1. Pismeno producirati dobro strukturirani tekst (sažetak, sastavak, esej, dopis)
 2. Razumjeti bez napora složene tekstove različitih vrsta iz poznatih područja (sociologija, ekonomija, književnost i umjetnost).
 3. Prepoznati implicitna značenja u tekstovima različitih vrsta.
 4. Samostalno i bez pripreme usmeno sažeti duže tekstove različitog tipa.
 5. Sudjelovati bez poteškoća i bez prethodne pripreme u razgovoru o aktualnostima povezanim s temama u modulima.
 6. Opširno usmeno izraziti svojim riječima vlastiti stav o raznim temama.
 7. Analizirati prijevodnom metodom složene stručne tekstove
Metode podučavanja
Metodički pristup potiče razvoj komunikacijskih sposobnosti i vještina: slušanja, čitanja, govorenja, prevođenja na oba jezika (hrvatski i talijanski i obrnuto), pisanja (sažetaka, sastava). Aktivnosti i zadatci predviđeni radom na kolegiju uključuju: samostalni rad, rad u paru i u malim grupama. Didaktički materijali nadopunjuju se izvornim materijalima (tiskanim, audio i video izvorima).
Metode ocjenjivanja
Uz završni usmeni i pismeni ispit tijekom semestra vrši se kontinuirano vrednovanje elementa praćenja i provjeravanja studentovih postignuća.

Obavezna literatura
 1. Bozzone Costa R., Piantoni M., Scaramelli, E., Ghezzi C. (2013), Nuovo Contatto C1, Torino, Loescher Editore
 2. Bozzone Costa R. (2007), Viaggio nell’italiano. Corso di lingua e cultura italiana per stranieri, Torino, Loescher
Dopunska literatura
 1. Deanović M., Jernej J. (2006),Talijansko-hrvatski rječnik, Zagreb, Školska knjiga
 2. Deanović M., Jernej J. (2008), Hrvatsko-talijanski rječnik, Zagreb, Školska knjiga
 3. Luppi A., Jernej A. (2000),Talijansko-hrvatski poslovni rječnik/Dizionario commerciale italiano-croato, Zagreb, Školska knjiga
 4. Luppi A., Jernej A. (2007), Hrvatsko-talijanski poslovni rječnik /Dizionario commerciale croato- italiano, Zagreb, Školska knjiga
 5. Salvi G., Vanelli L. (2004), Nuova grammatica italiana, Collana "Manuali", Bologna, Il Mulino

Obavezan predmet na studijima
 1. Talijanistika, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
 2. Talijanistika, sveučilišni diplomski jednopredmetni studij