Ustroj umjetnih jezika

Naziv
Ustroj umjetnih jezika
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
5
Šifra
64218
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Nastavnici
Satnica
Predavanja
30
Seminar
15

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. Definirati temeljne pojmove formalnih gramatika.
  2. Prezentirati problem složenosti jezika prema tipovima formalnih gramatika unutar hijerarhije Chomskog.
  3. Opisati problem ovisnosti na daljinu te formalizirati ovaj jezični fenomen beskontekstnim pravilima.
  4. Skicirati shemu konačnog automata za prepoznavanje postava prirodnoga jezika.
  5. Baratati osnovnim modulima računalnoligvističkog alata i samostalno riješiti konkretan problem uporabom formalne gramatike.
  6. Opisati razliku između prirodnog i umjetnog jezika te ovladati konceptom metajezika.
  7. Ilustrirati prednosti i nedostatke formalizacije prirodnog jezika na konkretnom korpusu.
  8. Opisati razliku između jezičnih formalizama prikladnih za opis jezika koji se zasnivaju na konstituentskoj strukturi i onih koji se oslanjaju na formalizam ovisnosnih gramatika.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
  1. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5. semestar
  2. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar