Uvod u indijsku filozofiju

Naziv
Uvod u indijsku filozofiju
Organizacijska jedinica
Odsjek za indologiju i dalekoistočne studije
ECTS bodovi
3
Šifra
36656
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Sadržaj

Ishodi učenja
  1. 4. Student će moći usporediti i samostalno zaključiti o sličnosti i međusobnim utjecajima i prožimanjima indijskih religija.
  2. 2. Student će moći opisati specifičnosti pojedinih filozofskih škola u odnosu na druge, istovremene i prethodne, u okviru društveno-povijesnih razdoblja u razvoju kulture indijskoga potkontinenta.
  3. 3. Student će moći samostalno istražiti, kategorizirati i komentirati elemente nauka pojedinih filozofskih škola, gnoseološke, ontološke, etičke i eshatološke, te ih međusobno usporediti.
  4. 4. Student će moći kritički prosuđivati i procijeniti učenja indijskih filozofskih škola u odnosu na društveno-povijesni kontekst i u odnosu na opća i temeljna filozofska pitanja.
Metode podučavanja
Metode ocjenjivanja

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Obavezan predmet na studijima
  1. Indologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 5. semestar
Izborni predmet na studijima
  1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
  3. Grčki jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij
  4. Latinski jezik i književnost, sveučilišni diplomski dvopredmetni studij