Uvod u indoeuropsku lingvistiku

Naziv
Uvod u indoeuropsku lingvistiku
Organizacijska jedinica
Odsjek za lingvistiku
ECTS bodovi
3
Šifra
78427
Semestri izvođenja
zimski
Jezik izvođenja
Hrvatski
Satnica
Predavanja
30

Cilj
Upoznavanje s podjelom ie. jezika, njihovim najranijim spomenicima i osnovnim lingvističkim obilježjima.
Sadržaj

Ishodi učenja
 1. Studenti će moći razvrstati sve indoeuropske jezike u grane (potporodice).
 2. Studenti će moći nabrojati najstarije spomenike indoeuropskih jezika
 3. Studenti će moći analizirati fonološke podudarnosti među indoeuropskim jezicima
 4. Studenti će moći rekonstruirati korijene indoeuropskoga prajezika na temelju posvjedočenih oblika iz latinskog, grčkog, sanskrta, staroslavenskog, litavskog i gotskog jezika.
 5. Studenti će moći navesti kojim se pismima pišu pojedini jezici.
 6. Studenti će moći navesti osnovne činjenice o povijesti pojedinih jezika.
 7. Studenti će moći navesti osnovne tipološke karakteristike pojedinih ie. jezika.
Metode podučavanja
Predavanja.
Metode ocjenjivanja
Test sa zadatcima objektivnog tipa.

Obavezna literatura
Dopunska literatura

Izborni predmet na studijima
 1. Grčki jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 2. Latinski jezik i književnost, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1., 3., 5., 7. semestar
 3. Lingvistika, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 4. Švedski jezik i kultura, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 1. semestar
 5. Antropologija, sveučilišni preddiplomski dvopredmetni studij, 3., 5. semestar